Sisältöjulkaisija

null Erityislupien käsittely on ruuhkautunut – mahdollinen postilakko vaikeuttaa tilannetta

Erityislupien käsittely on ruuhkautunut – mahdollinen postilakko vaikeuttaa tilannetta

7.11.2019

Fimean erityislupien käsittelyssä on ruuhkaa. Hakemukset pyritään käsittelemään viivytyksettä, mutta päätöksen saamisessa on varauduttava lupahakemuksen lakisääteiseen käsittelyaikaan, joka on 30 päivää asianmukaisen hakemuksen saapumisesta Fimeaan. Hakijan olisi hyvä kertoa tämä myös lääkkeen käyttäjälle.

Hakemuksen käsittelyvaiheen tiedustelu puhelimitse ruuhkauttaa lupien käsittelyä entisestään, joten pyydämme välttämään näitä yhteydenottoja.

Hakemukset suositellaan lähetettäväksi Fimeaan hyvissä ajoin ja mahdollisimman täydellisinä. Hakemuksen käsittely hidastuu, jos se on puutteellisesti täytetty, ja siihen joudutaan pyytämään lisäselvityksiä. Erityisluvalla haettavan valmisteen saatavuus on myös hyvä varmistaa ennen hakemuksen lähettämistä.

Mahdollisen postilakon aikana eivät kirjepostilla lähetetyt erityislupahakemukset saavu Fimeaan. Pikaluvat käsitellään saapumisjärjestyksessä mahdollisimman pian. Kannattaa huomioida, että pikalupien käsittely saattaa viivästyä, jos niiden määrä lisääntyy.

Lue lisää:

Ohjeita apteekeille erityislupahakemuksien sujuvaan käsittelyyn (pdf)

Lisätietoja erityislupahakemusten sisällöllisistä kysymyksistä voi tarvittaessa tiedustella osoitteesta ERITYISLUVAT@fimea.fi