Sisältöjulkaisija

null Erityislupahakemusten käsittely postilakon jälkeen

Erityislupahakemusten käsittely postilakon jälkeen

27.11.2019

Postilakon aikana on ollut mahdollista toimittaa kaikki erityislupahakemukset ensin sähköisesti Fimeaan. Tätä menettelyä tullaan jatkamaan myös lakon jälkeen siihen asti kunnes Fimeasta toisin ilmoitetaan. Alkuperäiset hakemukset tulee kuitenkin toimittaa postitse Fimeaan.

Tarkistakaa, että käytätte vain oikeaa, alla olevaa faksinumeroa tai Fimean turvasähköpostia.

  • Hakemuksen voi toimittaa faksilla numeroon 029 522 3006 tai Fimean turvasähköpostilla https://securemail.fimea.fi/ osoitteeseen ERITYISLUVAT@fimea.fi.
  • Hakemuksista tulee käydä selkeästi ilmi, onko kyseessä normaali (20 euroa) vai kiireellinen erityislupahakemus (”pikalupa”, 40 euroa).
  • Jos kyseessä on kiireellinen hakemus, on tämä merkittävä viestin otsikkoon (”pikalupa”).
  • Hakijan on huomioitava, että hakemukseen merkittävästä kulutukseen luovuttajasta ilmoitetaan faksinumero apteekin virallisen nimen viereen (jos faksi on käytössä) tai puhelinnumero apteekin virallisen nimen viereen (jos faksi ei ole käytössä).

Fimea ilmoittaa hakemuksen puollosta ensisijaisesti hakemuksessa ilmoitettuun faksinumeroon. Ilmoitus tehdään puhelimitse ellei faksia ole käytettävissä. Puollon saamisessa on varauduttava lakisääteiseen 30 päivän käsittelyaikaan. Pikaluvat käsitellään saapumisjärjestyksessä mahdollisimman pian.

Hakemuksen käsittelyvaiheen tiedustelu puhelimitse ruuhkauttaa lupien käsittelyä, joten pyydämme välttämään näitä yhteydenottoja.

Lakon päätyttyäkin tulee huomioida, että kirjallisten hallinnollisten päätösten saaminen saattaa viivästyä.

Lisätietoja voi tarvittaessa tiedustella osoitteesta ERITYISLUVAT@fimea.fi