Takaisin edelliselle sivulle

Erikoistutkijan virka (hakuika päättyy 22.1.2007)

Erikoistutkijan virka (hakuika päättyy 22.1.2007)

28.12.2006

Erikoistutkijan virka (hakuika päättyy 22.1.2007)

Lääkelaitos edistää väestön terveyttä ja turvallisuutta valvomalla lääkkeitä, terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita sekä verivalmisteita.

Lääkelaitoksen Valvontaosasto vastaa lääketeollisuuden, -tukkukaupan ja apteekkien luvista, toiminnan ohjauksesta ja tarkastuksista. Valvontaosastolle kuuluvat myös kliinisten lääketutkimusten valvonta ja laaduntarkastuksen laboratoriotoiminta.

Valvontaosaston kliinisten lääketutkimuksien jaostossa on tullut haettavaksi:

Erikoistutkijan virka

Erikoistutkijan tehtäviin kuuluvat kliinisten lääketutkimusten tarkastuksen ja valvonnan farmaseuttiset tehtävät sekä näihin liittyvä EU yhteistyö.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

-         soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä tutkimustyöhön ja lääketutkimukseen

-         kokemusta tutkimus- ja tarkastusraporttien laadinnasta

-         perehtyneisyyttä lääkkeiden valmistus- ja tutkimusmenetelmiin

-         valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn, mutta myös organisointi- ja yhteistyökykyä.

-         kykyä kansainväliseen työskentelyyn ja matkustusvalmiutta

Käytännön kokemus kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvissä tehtävissä katsotaan eduksi

Lisätietoja erikoistutkijan virasta antaa osastopäällikkö, professori Jussi Holmalahti puh. (09) 47334 221 ja  jaostopäällikkö Ali Bardy, puh. (09) 47334 324.

Erikoistutkijan virka on sijoitettu vaativuusluokkaan 9, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 2928,70 euroa/kk. Virassa maksetaan lisäksi henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa, joka on enintään 40 % vaativuuden mukaisesta palkasta ja jonka osalta on menossa vuoteen 2009 ulottuva siirtymäkausi.

Hakemusten, joita ei palauteta, tulee olla Lääkelaitoksen kirjaamossa viimeistään maanantaina 22.1.2007 klo 16.15 (osoite: Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki tai s-posti: kirjaamo@laakelaitos.fi).

 

 

 

 

Jaa tämä sivu