Sisältöjulkaisija

null EMA suosittelee syöpälääke olaratumabin vetämistä pois markkinoilta

EMA suosittelee syöpälääke olaratumabin vetämistä pois markkinoilta

26.4.2019

Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA) on saanut päätökseen arvioinnin olaratumabin (kauppanimellä Lartruvo) vaiheen 3 ANNOUNCE-tutkimustuloksista. EMAn arvion perusteella olaratumabi annettuna yhdessä doksorubisiini-solunsalpaajan kanssa ei pidennä pehmytkudossarkoomapotilaiden elossaoloaikaa verrattuna pelkkään doksorubisiiniin. Sen vuoksi EMA suosittelee, että lääkkeen myyntilupa peruutetaan. Fimea noudattaa EMAn suositusta.

Käyttöaiheensa mukaisesti olaratumabi on tarkoitettu yhdessä doksorubisiinin kanssa pitkälle edennyttä pehmytkudossarkoomaa sairastavien aikuispotilaiden hoitoon, jos parantava leikkaus- tai sädehoito ei ole mahdollinen eikä potilas ole saanut aiempaa doksorubisiinihoitoa.  

Lääkevalmisteella on ollut ns. ehdollinen myyntilupa Euroopan Unionin alueella vuoden 2016 marraskuusta lähtien. Tammikuussa 2019 EMA suositteli, että uusien potilaiden hoitoa ei olaratumabilla aloitettaisi.  Viimeisimmän tiedon perusteella Suomessa oli maaliskuussa 2019 yksittäisiä olaratumabihoitoa saavia potilaita.

Potilaiden, jotka saavat hoitoa Lartruvo-lääkkeellä, suositellaan ottamaan yhteyttä omaan hoitavaan lääkäriinsä saadakseen ohjeita jatkohoidon suhteen.

Lue lisää:

EMAn tiedote 26.4.2019 

Fimean tiedote 23.1.2019 

Lisätietoja antaa

  • Liisa Pylkkänen, jaostopäällikkö, puh. 02952 23465
  • Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi