Sisältöjulkaisija

null EMA pitää yhteyttä erittäin harvinaisen veren hyytymishäiriön ja AstraZenecan Vaxzevria-koronarokotteen välillä mahdollisena

EMA pitää yhteyttä erittäin harvinaisen veren hyytymishäiriön ja AstraZenecan Vaxzevria-koronarokotteen välillä mahdollisena

7.4.2021

Euroopan lääkeviraston (EMA) Lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) on arvioinut harvinaisen veren hyytymishäiriön (verisuonitukokset yhdessä alentuneiden verihiutalemäärien kanssa) yhteyttä AstraZenecan Vaxzevria-rokotteeseen. Haittavaikutuksen katsotaan olevan erittäin harvinainen.

EMAn arvion mukaan Vaxzevria-rokotteen hyödyt katsotaan edelleen mahdollisia haittoja suuremmiksi. Kansallisissa rokotussuosituksissa tulee huomioida paikallinen rokotteiden saatavuus ja koronavirusepidemian tilanne.

PRAC:in arviossa (tilanne 22.3.2021) oli yhteensä 62 rokotettua, joilla oli todettu aivolaskimotukos ja 24 rokotettua, joilla oli todettu suoliston alueen laskimotukos. Heistä 18 on menehtynyt. Arviossa oli mukana yli 25 miljoonaa rokotettua ja tapaukset oli ilmoitettu suurimmaksi osaksi Euroopan Unionin ja Iso-Britannian alueelta. Huhtikuun 4. päivään mennessä vastaavat määrät olivat 169 aivolaskimotukosta, 53 suoliston alueen laskimotukosta ja 34 miljoonaa rokotettua.

Verisuonitukokset ilmenivät aivolaskimoissa, suoliston alueen laskimoissa tai valtimoissa. Tukosten yhteydessä todettiin alentuneita verihiutalemääriä ja joissakin tapauksissa myös verenvuotoja. Kyseinen veren hyytymishäiriö ilmeni pääsääntöisesti alle 60-vuotiailla naisilla ensimmäisen kahden viikon kuluessa rokotteen saamisen jälkeen. Hyytymishäiriölle altistavia riskitekijöitä ei arvioinnissa tunnistettu.

Hyytymishäiriön mekanismia

Veren hyytymishäiriön mekanismiksi esitettiin elimistön reaktiota, jossa verihiutaleiden vähäisyys yhdistettynä verisuonitukoksiin olisi samankaltainen kuin hepariini -lääkkeillä esiintyvä HIT (heparin induced thrombocytopenia). PRAC on pyytänyt lisätutkimuksia veren hyytymishäiriön mekanismin ja luonteen tarkemmaksi selvittämiseksi.

Sekä terveydenhuollon ammattilaisia että rokotuksen saaneita kehotetaan kiinnittämään huomiota erityisesti verisuonitukoksiin ja samanaikaiseen verihiutaleiden niukkuuteen viittaaviin oireisiin. Jos rokotuksen jälkeen ilmenee voimakasta, pitkittyvää ja pahenevaa päänsärkyä tai näköhäiriöitä, pitkittyvää ja pahenevaa vatsakipua, tai lukuisia pieniä ihonalaisia verenpurkaumia, rokotuksen saaneen henkilön tulee ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon. Haittavaikutusilmoituksen tekeminen ei korvaa hoidon tarpeen arviointia.

Näitä harvinaisia hyytymishäiriöitä koskevissa tapauksissa toivomme haittavaikutusilmoituksia ensisijaisesti hoitavalta lääkäriltä. Haittavaikutusilmoitukseen tulee liittää mukaan tiedot, joista käy ilmi, miten sairaus todettiin ja hoidettiin. Ilmoitukseen toivotaan liitettävän myös rokotteen eränumero.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos antaa suosituksensa AstraZenecan rokotteen käytöstä perehdyttyään Euroopan lääkeviraston arvioon.

Lue lisää

THL päättää AstraZenecan koronarokotteen käytöstä Suomessa, kun Euroopan lääkeviraston arvio on valmistunut

EMAn tiedote (7.4.2021) PRACin arviosta

Lisätietoja antaa

  • Maija Kaukonen, jaostopäällikkö, ylilääkäri
  • Liisa Näveri, lääketurvayksikön päällikkö
  • sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi