Sisältöjulkaisija

null EMA hyväksyi välttämättömien terapeuttisten lääkeryhmien luettelon − tavoitteena lääkkeiden saatavuushäiriöiden vaikutusten ehkäisy

EMA hyväksyi välttämättömien terapeuttisten lääkeryhmien luettelon − tavoitteena lääkkeiden saatavuushäiriöiden vaikutusten ehkäisy

11.7.2022

Euroopan lääkeviraston (EMA) lääkkeiden saatavuudenhallinnan ohjausryhmä MSSG on hyväksynyt välttämättömien terapeuttisten lääkeryhmien luettelon. Luettelon lääkkeitä käytetään akuuttihoidossa, leikkauksissa ja tehohoidossa. Terapeuttisten lääkeryhmien luettelon pohjalta EMA voi luoda konkreettisia, tilannekohtaisia kriittisten lääkevalmisteiden listoja takaamaan lääkkeiden saatavuutta erilaisissa kansanterveyttä uhkaavissa tilanteissa.

Terapeuttisten lääkeryhmien luettelo on informatiivinen, mutta kriittisten lääkevalmisteiden listaus velvoittaa myyntiluvan haltijoita päivittämään säännöllisesti lääkkeisiin liittyviä tietoja (mm. tiedot mahdollisista puutteista ja saatavilla olevista varastoista sekä tarjonta- ja kysyntäennusteet) EMAlle.

Terapeuttisten lääkeryhmien luettelon sekä kriittisten lääkevalmisteiden listojen tavoitteena on identifioida mahdolliset saatavuushäiriöt ajoissa ja parantaa saatavuushäiriön hallintaa. Aiemmin on jo hyväksytty luettelo kriittistä koronalääkkeistä (Fimean tiedote 8.6.2022)

Monet terapeuttisten lääkeryhmien luettelossa olevista lääkeryhmistä sisältävät kansallisesti Suomessa velvoitevarastoitavia lääkkeitä. Luetteloa voi myös hyödyntää kansallisen huoltovarmuuden kehittämisessä.

EMAn rooli lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden saatavuuden hallinnassa on vahvistunut. MSSG on tänä vuonna perustettu EMAn ohjausryhmä, jonka tavoitteena on valvoa ja vahvistaa lääkkeiden saatavuutta sekä varmistaa nopea ja koordinoitu reagointi terveydellisiin hätätilanteisiin Euroopan unionissa. Fimea on aktiivisesti mukana EU-viranomaisyhteistyössä lääkkeiden saatavuuden hallinnan parantamiseksi. Lisäksi Fimea osallistuu EU4Health-ohjelman lääkkeiden saatavuushäiriöitä käsittelevään yhteistoimintahankkeeseen. Yhteistoimintahankkeen on määrä alkaa vuoden 2022 aikana.

Lue lisää

EMAn uutinen 8.7.2022

Fimean tiedote 8.6.2022 kriittisten koronalääkkeiden luettelosta

Lisätietoja antaa

  • Johanna Linnolahti, jaostopäällikkö, yliproviisori, p. 029 522 3231
  • Johanna Nystedt, johtaja, p. 029 522 3210
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.