Takaisin edelliselle sivulle

Desmopressiinin nenän kautta annosteltavilta valmistemuodoilta on poistettu käyttöaihe primaarisen yökastelun hoito

Desmopressiinin nenän kautta annosteltavilta valmistemuodoilta on poistettu käyttöaihe primaarisen yökastelun hoito

9.5.2007

Desmopressiinin nenän kautta annosteltavilta valmistemuodoilta on poistettu käyttöaihe primaarisen yökastelun hoito

Lasten yökastelun hoitoon käytettäviltä desmopressiini (Minirin®) nenätipoilta ja –sumutteelta on poistettu ilmenneiden haittavaikutusten vuoksi käyttöaihe primaarisen, muuhun sairauteen liittymättömän, yökastelun hoito. Nenän kautta annosteltavien valmisteiden muut käyttöaiheet säilyvät ennallaan. Primaarisen yökastelun hoitoon voidaan käyttää suun kautta annosteltavaa valmistemuotoa.

Desmopressiini vähentää virtsaneritystä ja voi siten johtaa elimistön nestetasapainon järkkymiseen ja hyponatremiaan eli suolavajeeseen. Hyponatremia on harvinainen, mutta vakava desmopressiinin haittavaikutus. Oireita ovat väsymys ja sekavuus, vaikeissa tapauksissa esiintyy päänsärkyä, pahoinvointia, jopa kouristeluja tai tajunnan menetys. Nenän kautta annosteltavilla valmisteilla hyponatremiaa on ilmoitettu 15 tapausta 100 000 potilasvuotta kohti ja suun kautta annosteltavilla valmisteilla kuusi tapausta 100 000 potilasvuotta kohti. Suurin osa näistä haittavaikutuksista on aiheutunut yliannoksesta, liiallisesta nesteen nauttimisesta tai muuten valmisteen väärästä käytöstä.

Koska useimmat hyponatremiatapaukset havaittiin primaarisen yökastelun hoidossa nenän kautta annosteltavilla valmistemuodoilla, tulee primaarisen yökastelun hoitoon jatkossa käyttää ainoastaan suun kautta annosteltavaa valmistemuotoa. Potilas voi käyttää loppuun hänelle määrätyn nenän kautta annosteltavan desmopressiinivalmisteen. Jos jatkolääkitystä tarvitaan, on otettava yhteyttä lääkäriin.

Lääkelaitoksen haittavaikutusrekisteriin on runsaan 20 vuoden aikana tullut 10 ilmoitusta, joissa on mainittu hyponatremian kehittyminen lapselle Minirin-nenäsumutteen käytön aikana. Lähes kaikissa ilmoituksissa käyttöaiheena oli primaarinen yökastelu.

Desmopressiinin muita, ennallaan säilyviä käyttöaiheita ovat sentraalinen diabetes insipidus (aivoperäinen vesitystauti), aivolisäkkeen poiston jälkeinen polyuria-polydipsia (runsasvirtsaisuus ja jatkuva runsas juominen) sekä munuaisten konsentrointikyvyn testaus.

Myyntiluvan haltija tiedottaa asiasta erikseen lääkäreille.

Lisätietoja antavat tarvittaessa:

Erkki Palva, osastopäällikkö, professori, p. (09) 4733 4288

Marja-Leena Nurminen, ylilääkäri, p. (09) 4733 4294

Annikka Kalliokoski, ylilääkäri, p. (09) 4733 4375

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

 

 

Jaa tämä sivu