Sisältöjulkaisija

null Daratumumabin lisääminen multippelin myelooman ensilinjan hoitoon ei ole kustannusvaikuttavaa ilman suurta hinnanalennusta

Daratumumabin lisääminen multippelin myelooman ensilinjan hoitoon ei ole kustannusvaikuttavaa ilman suurta hinnanalennusta

11.4.2019

Fimea on julkaissut arviointiraportin, joka käsittelee daratumumabin lisäämistä bortetsomibia, melfalaania ja prednisonia (VMP) sisältävään multippelin myelooman lääkehoitoon. Daratumumabi yhdessä VMP-hoidon (D-VMP) kanssa on tarkoitettu potilaille, joiden multippeli myelooma on diagnosoitu äskettäin ja joille ei voida tehdä autologista, potilaan omien, kantasolujen siirtoa.

Daratumumabi on monoklonaalinen vasta-aine, joka aktivoi immuunijärjestelmän tappamaan syöpäsolut. Fimean arvion mukaan D-VMP-hoitoa voisi Suomessa saada 30–50 potilasta vuodessa.

Näyttö D-VMP-hoidon tehosta ja turvallisuudesta perustuu yhteen satunnaistettuun tutkimukseen, johon otettiin mukaan 706 äskettäin diagnosoitua multippelia myeloomaa sairastavaa potilasta. Tutkimuksessa daratumumabia sisältävän hoidon osoitettiin olevan pelkkää VMP-hoitoa tehokkaampi sen ajan pidentämisessä, jonka potilaat elävät ilman sairauden etenemistä.

Daratumumabi on kuitenkin erittäin kallista. Fimean arvion mukaan yksi laatupainotettu elinvuosi (QALY) joka saavutetaan, kun daratumumabi lisätään VMP-hoitoon, maksaa 194 000 euroa. Arvioon liittyy kuitenkin huomattavaa epävarmuutta, koska D-VMP-hoidon mahdollisen elossaolohyödyn suuruutta ei tiedetä. Kustannusvaikuttavuusanalyysin perusteella jopa 70 %:n alennus daratumumabin tukkuhinnasta (hinta maaliskuussa 2019) voisi olla perusteltu tässä käyttöaiheessa, jos kustannusvaikuttavuuden kynnysarvona käytetään 50 000 €/QALY. Kynnysarvo kuvaa sitä, kuinka paljon olemme valmiita maksamaan vaikuttavamman, mutta kalliimman hoidon lisähyödystä.

Daratumumabilla on myös muita käyttöaiheita multippelin myelooman myöhemmissä hoitolinjoissa. Kustannusvaikuttavuusanalyysin tuloksia ja johtopäätöksiä ei voida yleistää näihin käyttöaiheisiin.

Fimean arviointiraportit on tarkoitettu sairaaloiden päätöksenteon ja hankintojen tueksi. Lisäksi terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (Palko) käyttää Fimean arviointiraportteja tehdessään kansallisia suosituksia uusien sairaalassa käytettävien lääkkeiden kuulumisesta suomalaiseen terveydenhuollon palveluvalikoimaan.

Kommentoi

Arviointiraporttia voi kommentoida 13.5.2019 saakka. Kommentit tulee toimittaa Fimean kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi. Kommentit ovat julkisia, ja ne voidaan julkaista Fimean verkkosivuilla.

Lue lisää:

Daratumumabi-yhdistelmähoito (D-VMP) äskettäin diagnosoidun multippelin myelooman hoidossa (pdf)

Tiivistelmä arviointiraportista (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Piia Rannanheimo, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3517
  • Antti Hyvärinen, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3515
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea