Sisältöjulkaisija

null Buccolam-lääkkeen esitäytetyissä ruiskuissa mahdollinen vika – tarkista ruisku ennen lääkkeen antoa

Buccolam-lääkkeen esitäytetyissä ruiskuissa mahdollinen vika – tarkista ruisku ennen lääkkeen antoa

18.1.2018

Ennen Buccolam-lääkkeen antamista tulee varmistua, että läpinäkyvä korkki on poistunut punaisen suojakorkin mukana. Jos läpinäkyvä korkki on jäänyt kiinni ruiskun kärkeen, se on poistettava käsin ennen lääkkeen antamista.

Kuva 1. Oikea läpinäkyvän korkin poisto

                                                                              Läpinäkyvä suojakorkki

Kuva 2. Virheellinen läpinäkyvän korkin poisto

                                       Läpinäkyvä suojakorkki

Buccolam on lapsille käytettävä epilepsialääke, joka annostellaan esitäytetyllä muoviruiskulla suun kautta. Joissakin ruiskuissa läpinäkyvä korkki voi jäädä kiinni ruiskun kärkeen punaisen suojakorkin poiston yhteydessä. Riskinä voi olla, että lääkettä annettaessa läpinäkyvä korkki irtoaa potilaan suuhun ja potilas nielaisee sen tai vetää henkeensä.

Lääkkeen markkinoija (Shire) on toimittanut lääkäreille ja apteekeille tiedotteen sekä asiakkaille ja hoitohenkilöstölle annettavan ohjeen ruiskujen tarkastamiseen.

Lääkettä markkinoiva yhtiö tekee toimenpiteitä vian korjaamiseksi. Euroopan lääkevirasto (EMA) suosittelee Euroopan Unionin alueella markkinoilla jo olevien ja apteekeista toimitettujen ruiskujen huolellista tarkastamista ennen lääkkeen annostelemista.

Lue lisää:

Ohje ruiskujen tarkastamiseen

Lisätietoja antaa

  • Sami Paaskoski, yliproviisori, puhelin 029 522 3237
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.