Sisältöjulkaisija

null Avoin virka: Ylilääkäri / lääkäritutkija (hakuaika 3.2.2006)

Avoin virka: Ylilääkäri / lääkäritutkija (hakuaika 3.2.2006)

5.1.2006

Avoin virka: Ylilääkäri / lääkäritutkija (hakuaika 3.2.2006)

Lääkelaitoksen myyntilupaosastossa on haettavana:

Ylilääkärin/Lääkäritutkijan virka

Viranhaltijan päätehtävänä on vastata oman vastuualueensa rinnakkais- eli geneeristen lääkevalmisteiden myyntilupahakemusten kliinisestä arvioinnista. Ylilääkäri arvioi valmisteiden farmakokineettiset / farmakodynaamiset tutkimukset, valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet. Viranhaltija vastaa myös alueensa asiantuntijaverkoston luomisesta ja ylläpidosta sekä osallistuu lääkevaihtoon liittyvään kansalliseen toimintaan. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

  • tieteellistä  jatkokoulutusta ja monipuolista perehtyneisyyttä lääkehoitoon ja/tai lääkkeiden kehittämiseen
  • halukkuutta ja valmiutta osallistua prosessimaisesti organisoituun työskentelytapaan  yhteistyössä muiden kanssa
  • yhteistyökykyä ja valmiutta kansainväliseen toimintaan
  • matkustusvalmiutta

Viran palkkauksesta sovitaan erikseen tehtävällä virkasopimuksella. Virkanimike määräytyy valittavan henkilön koulutuksen ja kokemuksen perusteella.

Lisätietoja virasta antavat tarvittaessa osastopäällikkö, professori Olavi Tokola, puhelin (09) 47334 227 ja jaostopäällikkö Jussi Holmalahti, puhelin (09) 47334 239.

Hakemukset, joita ei palauteta, pyydetään toimittamaan palkkatoivomuksineen viimeistään perjantaihin 3.2.2006 mennessä osoitteella Lääkelaitos, kirjaamo, Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki.

Lääkelaitos tarjoaa mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä lääkealan näköalapaikalla.