Takaisin edelliselle sivulle

Avoimia virkoja myyntilupaosastolla

Avoimia virkoja myyntilupaosastolla

4.8.2006

Avoimia virkoja myyntilupaosastolla

Lääkelaitoksen myyntilupaosasto vastaa ennakkovalvonnan keinoin lääkkeiden tehon, turvallisuuden ja laadun arvioinnista sekä myyntilupahakemusten käsittelystä. Myyntilupaosastossa on tullut haettavaksi:

jaostopäällikön virka (jaosto 3)

Jaoston 3 asiakkaita ovat eläinlääkkeitä valmistavat lääkeyritykset. Jaosto toimii kiinteässä yhteistoiminnassa EU:n eläinlääkevalvonnan verkostossa.  Johtamis- ja esimiestehtävien lisäksi jaostopäällikön tehtäviin kuuluvat jaoston asiantuntijuuden, osaamisen ja laadunvarmistuksen kehittäminen.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

 • eläinlääketieteellistä korkeakoulututkintoa;
 • esimieskokemusta asiantuntijaorganisaatiossa;
 • monipuolista perehtyneisyyttä eläinlääkkeisiin ja eläinlääkealan tuntemusta;
 • kykyä ja halua kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön moniammatillisessa, prosessimaisessa asiantuntijaorganisaatiossa;
 • EU:n lääkevalvontaan liittyvää matkustusvalmiutta.

Lisätietoja jaostopäällikön virasta antaa tarvittaessa osastopäällikkö Olavi Tokola, puh. (09) 4733 4227.

 

erikoistutkijan virka (jaosto 4)

Erikoistutkijan tehtävänä on lääkevalmisteiden myyntilupahakemusten farmaseuttisten, kemiallisten ja biologisten selvitysten arviointi. Tehtävässä vaaditaan farmaseuttisten ja kemiallisten tietojen laaja-alaista soveltamista, ongelman ratkaisukykyä ja oma-aloitteisuutta.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

 • ylempää korkeakoulututkintoa sekä tieteellistä jatkokoulutusta mieluimmin farmasian teknologian tai farmaseuttisen kemian alalta;
 • perehtyneisyyttä lääkkeiden valmistus- ja tutkimusmenetelmiin ja/tai lääkkeiden kehittämiseen;
 • halukkuutta ja valmiutta osallistua prosessimaisesti organisoituun työskentelytapaan  yhteistyössä muiden kanssa;
 • halukkuutta toimintatapojen kehittämiseen;
 • yhteistyökykyä ja valmiutta kansainväliseen toimintaan.

Lisätietoja erikoistutkijan virasta antavat tarvittaessa osastopäälliköt Olavi Tokola, puh. (09) 4733 4227 ja Jussi Holmalahti, puh. (09) 4733 4221.

 

3 myyntilupakoordinaattorin virkaa, joista yksi 3 v. määräaikaisena

Myyntilupakoordinaattorien tehtävänä on lääkevalmisteiden myyntilupa-, muutos- ja uudistamishakemusten käsittely osana myyntilupamenettelyiden hakemusprosesseja.

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa mieluummin farmasian alalta. Kokemus myyntilupa-asioista katsotaan eduksi;
 • halukkuutta osallistua prosessimaisesti organisoituun työskentelytapaan;
 • halukkuutta toimintatapojen kehittämiseen;
 • yhteistyökykyä ja valmiutta kansainväliseen toimintaan.

Myyntilupakoordinaattorin viran hakijoita pyydetään ilmoittamaan erikseen halukkuutensa vaativuusluokan 6 ja/tai 7 virkoihin samoin kuin määräaikaiseen vaativuusluokan 6 virkaan.

Lisätietoja myyntilupakoordinaattorien viroista antavat tarvittaessa osastopäällikkö Olavi Tokola, puh. (09) 4733 4227, jaostopäällikkö Pekka Kurki, puh. (09) 4733 4225 ja jaostopäällikkö Elvi Metsäranta, puh. (09) 4733 4380.

 

Jaostopäällikön virka on sijoitettu vaativuusluokkaan 13, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 4609,00 euroa/kk. Erikoistutkijan virka on sijoitettu vaativuusluokkaan 10, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 3279,86 euroa/kk. Yksi myyntilupakoordinaattorin virka on sijoitettu vaativuusluokkaan 7, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 2334,74 euroa/kk ja kaksi myyntilupakoordinaattorin virkaa on sijoitettu vaativuusluokkaan 6, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 2161,39 euroa/kk. Viroissa maksetaan lisäksi henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa, joka on enintään 40 % vaativuuden mukaisesta palkasta ja jonka osalta on menossa vuoteen 2009 ulottuva siirtymäkausi.

Hakemusten, joita ei palauteta, tulee olla Lääkelaitoksen kirjaamossa viimeistään maanantaina 28.8.2006 klo 16.15 (osoite: Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki tai s-posti: kirjaamo@laakelaitos.fi).

 

Jaa tämä sivu