Sisältöjulkaisija

null Asiantuntijat keskustelivat verenluovutuksen soveltuvuuskriteerien muuttamisesta

Asiantuntijat keskustelivat verenluovutuksen soveltuvuuskriteerien muuttamisesta

7.11.2019

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea järjestää vuosittain luovutetun veren turvallisuutta käsittelevän asiantuntijaryhmän kokouksen, jossa käydään läpi keskeisiä veriturvallisuuteen liittyviä teemoja ja vaihdetaan tietoja muun muassa kansallisesta epidemiologisesta tilanteesta veriteitse tarttuvien tautien osalta.

Tämänvuotinen kokous järjestettiin Fimeassa 4.11.2019, ja siellä keskusteltiin edellä mainittujen aiheiden lisäksi verenluovutuksen soveltuvuuskriteereistä ja siihen liittyneestä lausuntopyynnöstä.

Fimea pyysi keväällä 2019 lausuntoja verenluovutuksen soveltuvuuskriteereistä ja erityisesti siitä, onko olemassa perusteet muuttaa miesten väliseen seksiin liittyvää väliaikaista verenluovutuskieltoa. Lausuntoja saatiin yhteensä 14. Annetuissa lausunnoissa kannatettiin miesten välisestä seksistä johtuvan väliaikaisen verenluovutuskiellon lyhentämistä nykyisestä 12 kuukaudesta neljään kuukauteen.

Asiantuntijat puolsivat miesten välisestä seksistä johtuvan väliaikaisen verenluovutuskiellon lyhentämistä neljään kuukauteen. Fimean tällä hetkellä voimassa olevan määräyksen 6/2013 mukaan väliaikainen verenluovutuskielto on 12 kuukautta edellisen miesten välisen seksin ajankohdan jälkeen.

Voimassa olevan määräyksen uusimisen mahdollisesta käynnistämisestä päätetään Fimeassa lähiviikkoina.

Lisätietoja antaa

  • Anu Puomila, ylitarkastaja, p. 029 522 3242
  • Anne Vaskunlahti, jaostopäällikkö, p. 029 522 3249
  • Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3220
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi