Sisältöjulkaisija

null Arviointi fluorourasiili-, kapesitabiini-, tegafuuri- ja flusytosiinihoitoihin liittyvien riskitekijöiden seulonnasta ennen hoidon aloittamista alkaa

Arviointi fluorourasiili-, kapesitabiini-, tegafuuri- ja flusytosiinihoitoihin liittyvien riskitekijöiden seulonnasta ennen hoidon aloittamista alkaa

18.3.2019

Euroopan lääkevirasto (EMA) on aloittanut fluorourasiilia ja tämän aihiolääkkeittä kapesitabiinia, tegafuuria ja flusytosiinia koskevan arvioinnin. Arvioinnissa tarkastellaan olemassa olevia seulontamenetelmiä ja niiden merkitystä näistä lääkkeistä vakavia haittavaikutuksia saavien potilaiden tunnistamisessa.

Laskimon sisäisesti annettava fluorourasiili sekä suun kautta otettavat kapesitabiini ja tegafuuri ovat syöpälääkkeitä. Iholle levitettävää fluorourasiili-liuosta käytetään ihosairauksien hoitoon ja flusytosiinia (ei myynnissä Suomessa) vaikeiden sieni-infektioiden hoitoon.

Osalta potilaista puuttuu joko kokonaan tai osittain toimiva dihydropyrimidiini dehydrogenaasi (DPD)-entsyymi, joka hajottaa fluorourasiilia. Jos tällaiselle potilaalle annetaan fluorourasiilia tai sen aihiolääkkeitä, fluorourasiilia kertyy elimistöön, mistä voi aiheutua vakavia, jopa hengenvaarallisia haittavaikutuksia. Vakavimpia haittavaikutuksia ovat tulehduksia torjuvien valkosolujen määrän väheneminen, hermovauriot, vaikea ripuli ja suutulehdukset.

Jos potilaalta puuttuu kokonaan DPD-entsyymi, hänelle ei tule antaa fluorourasiilia tai tämän aihiolääkkeitä. Tästä asiasta on maininta useimpien lääkkeiden tuotetiedoissa. Geenitestaus DPD-entsyymipuutteen havaitsemiseksi ennen syöpähoitojen aloitusta on yleensä suositeltavaa, mutta järjestelmälliset seulonnat eivät ole pakollisia.

Euroopan lääkevirasto tekee arvioinnin olemassa olevista seulontamenetelmistä DPD-entsyymipuutteen havaitsemiseksi ja laatii suosituksen siitä, tulisiko fluorourasiilin ja sen aihiolääkkeiden käyttöön tehdä muutoksia hoitojen turvallisuuden varmistamiseksi.

Fluorourasiili, kapesitabiini-, tegafuuri tai flusytosiini-hoitoa ei tule lopettaa ilman lääkärin määräystä ja ohjeita. Potilaiden tulee ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin (tai apteekkiin), jos asia herättää huolta tai kysymyksiä.

Lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) antaa asiasta suosituksen, jota käsittelee Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea (CHMP) ja sen jälkeen Euroopan komissio, joka antaa asiasta lopullisen päätöksen.

Lue lisää:

EMAn sivut

Lisätietoja antaa

  • Kirsti Villikka, ylilääkäri, p. 029 522 3455
  • Olli Tenhunen, ylilääkäri, 0295223462
  • Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi