Takaisin edelliselle sivulle

Apteekkien verkkopalveluista annettavan määräyksen valmistelu alkaa – kutsu yhteistyöhön

Apteekkien verkkopalveluista annettavan määräyksen valmistelu alkaa – kutsu yhteistyöhön

21.1.2011

Apteekkien verkkopalveluista annettavan määräyksen valmistelu alkaa – kutsu yhteistyöhön

Laki lääkelain muuttamisesta (1112/2010) tulee voimaan 1.2.2011. Apteekit voivat lain voimaan tultua ryhtyä tarjoamaan palveluita apteekin verkkopalvelun välityksellä. Apteekin verkkopalvelulla tarkoitetaan lääkkeiden myyntiä asiakkaan internetin välityksellä tekemän tilauksen perusteella. Harvaan asutuilla alueilla lääkkeiden saatavuutta on mahdollista parantaa lääkkeiden internetmyynnin avulla.

Lääkelakiin lisättävän uuden 52 b §:n mukaan verkkopalveluita voivat tarjota apteekkarit, Helsingin yliopiston apteekki ja Itä-Suomen yliopiston apteekki. Apteekin verkkopalvelun ylläpitämisestä on tehtävä ennakkoilmoitus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle. Toiminnan saa aloittaa, jollei keskus ole 60 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta pyytänyt lisäselvitystä tai kieltänyt toiminnan aloittamista. Fimea ottaa vastaan apteekin verkkopalvelun ylläpitämistä koskevia ennakkoilmoituksia 1.2.2011 alkaen. Ennakkoilmoituslomake julkaistaan Fimean verkkosivuilla viimeistään 1.2.2011.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus voi antaa määräyksiä verkkopalveluiden ennakkoilmoituksen sisällöstä ja tekemisestä sekä verkkopalvelutoiminnasta, tiloista, teknisestä toteuttamisesta, lääkevalikoimasta, hoitamisesta ja tarkastamisesta.

Tarkoituksenamme on muodostaa käytännön toimijoista ja muista sidosryhmien edustajista työryhmä, jossa keskustellaan määräykseen sisällytettävistä asioista ja jonka työskentelyn pohjalta Fimeassa laaditaan määräysluonnos. Yhteistyönä valmistellusta määräysluonnoksesta kuullaan laajemmin toimijoita ja sidosryhmiä kirjallisesti myöhemmin keväällä 2011.

Työryhmään toivotaan verkkopalvelutoimintaa tuntevia ja apteekkien verkkopalvelusta kiinnostuneita edustajia; apteekkitoimijoista neljä (4) edustajaa, Suomen Apteekkariliiton edustaja, Suomen Farmasialiiton edustaja ja Suomen Proviisoriyhdistyksen edustaja. Lisäksi toivomme yliopistojen apteekkien edustajien osallistumista ryhmän työskentelyyn.

Työryhmän ensimmäinen kokous pidetään Fimeassa keskiviikkona 2.2.2011 klo 13.00-16.00. Pyydämme ilmoittamaan työryhmän työskentelyyn osallistuvien nimet ja yhteystiedot sähköpostiosoitteineen kokouskutsujen lähettämistä varten viimeistään 27.1.2011 yliproviisori Anna von Bonsdorff-Nikanderille (sähköpostiosoitteeseen anna.von.bonsdorff@fimea.fi).

Lue lisää:

Farmasian päivät 2010, Eija Pelkonen ”Lääkelain keskeiset muutokset – pykälistä käytäntöön” (pdf)

Lisätietoja:

Anna von Bonsdorff-Nikander, yliproviisori, p. (09) 4733 4478

Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4510

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.

Jaa tämä sivu