Sisältöjulkaisija

null Apteekkien sijainnit Helsingissä vapautuvat, myös viisi uutta apteekkia tulossa

Apteekkien sijainnit Helsingissä vapautuvat, myös viisi uutta apteekkia tulossa

17.11.2021

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on päättänyt perustaa Helsinkiin viisi uutta apteekkia. Samalla apteekkien sijainti vapautuu. Jatkossa Helsingin apteekit saavat sijoittua vapaasti kaupungin alueella. Ainoastaan Meilahden alue on rajattu omaksi alueekseen, ja sinne sijoittuu yksi uusista perustetuista apteekeista.

Uusille apteekeille perusteltu tarve

Päätöksessä uusien apteekkien perustamisesta Fimea on huomioinut Helsingin väestömäärän, olemassa olevat apteekkipalvelut ja terveydenhuollon palvelujen sijoittumisen.

Apteekkien määrä Helsingissä on väestön määrään suhteutettuna pienempi kuin Suomessa keskimäärin. Kaupungin odotettu väestönkasvu pienentää apteekkitiheyttä entisestään. Helsingin apteekkitiheys on noin 9 800 asukasta yhtä apteekkitoimipistettä kohden, kun koko maassa se on noin 6 700.

–  Asukasluku on kasvanut noin 2000 asukkaalla apteekkia kohden vuodesta 1994, jolloin Helsinkiin on viimeksi perustettu uusi apteekki, toteaa jaostopäällikkö Pirjo Rosenberg.

Lääkkeiden saatavuus Helsingissä on pääosin hyvä, mutta apteekkitiheydessä on eroja kaupungin eri alueiden välillä. Helsinkiin on tullut tai on suunnitteilla myös useita uusia asuinalueita, joiden välittömässä läheisyydessä ei ole apteekkipalveluita.

Vapaalla sijoittumisella turvataan lääkehuollon toimivuutta ja apteekkipalveluiden saatavuutta

Apteekkien sijaintia koskevalla päätöksellään Fimea yhdistää aiemmat 15 apteekkialuetta yhdeksi alueeksi. Oman apteekkialueen saa ainoastaan Meilahden sairaala-alue.

Meilahden sairaala-alueelle on keskittynyt perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita. Alueella on runsaasti asiointia ja työssäkäyntiä, mutta alueelta puuttuu avohuollon apteekkipalvelut.

– Apteekkipalveluita on toivottu erityisesti Meilahden sairaala-alueelle. Palvelun sijoittuminen tälle alueelle halutaan nyt varmistaa määrittelemällä Meilahden alue erilliseksi apteekin sijaintialueeksi, kertoo yksikön päällikkö Eeva Leinonen.

Fimea ei pidä todennäköisenä, että sijaintialueiden poistaminen aiheuttaa apteekkien keskittymistä ja laajojen alueiden jäämistä ilman apteekkipalveluita.

– Uusien apteekkien perustamisella varmistetaan apteekkipalveluiden riittävyyttä ja kattavuutta. Jos jollakin alueella ilmenisi saatavuuden merkittävää heikentymistä, käynnistettäisiin toimet apteekkipalveluiden lisäämiseksi, toteaa johtaja Johanna Nystedt.

Nystedtin mukaan apteekkien sijoittuminen muuten vapaasti koko kaupungin alueella mahdollistaa apteekkipalveluiden joustavan siirtymisen terveyspalveluiden ja asiakkaiden asioimiskäyttäytymisen mukaisesti.

Sijaintialueiden vapautuminen ei koske Helsingissä toimivia sivuapteekkeja eikä Helsingin yliopiston apteekin sivuapteekkeja, joiden sijaintialueet on määrätty sivuapteekkiluvissa.

Lainvoimaiseksi päätös tulee aikaisintaan reilun kuukauden päästä, jos oikaisuvaatimuksia ei tehdä. Esimerkiksi Helsingissä apteekkarina toimivat voivat hakea päätökseen oikaisua.

Lisätietoja antaa

  • Juha Sinnemäki, yliproviisori, Lääkejakelu-jaosto, Lääkealan toimijoiden valvonta, p. 029 522 3260
  • Pirjo Rosenberg, jaostopäällikkö, Lääkejakelu-jaosto, Lääkealan toimijoiden valvonta, p. 029 522 3246
  • Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, Luvat ja tarkastukset yksikkö, Lääkealan toimijoiden valvonta, p. 029 522 3220
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi