Sisältöjulkaisija

null Apteekkien itsehoitolääkeneuvonnassa on vaihtelua

Apteekkien itsehoitolääkeneuvonnassa on vaihtelua

3.12.2018

Apteekkien neuvonta toteutuu varsin hyvin asiakkaan pyytäessä lisäneuvontaa vaativaa itsehoitolääkettä tai nenäsumutetta. Kehitettävää lääkeneuvonnassa sekä lääkehoidon tarpeen ja soveltuvuuden arvioinnissa on erityisesti silloin, kun asiakas pyytää kipulääkettä kauppanimellä. Lisäksi hinnaltaan edullisempia kipulääkevalmisteita suositellaan harvoin ja lähes aina myydään kaksi 30 tabletin kipulääkepakkausta (400 mg) selvittämättä syytä kahden pakkauksen tarpeelle.

Asia selvisi Fimean tutkimuksessa, jonka tavoitteena oli selvittää itsehoitolääkeneuvonnan toteutumista suomalaisissa apteekeissa.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutettiin haamuasiakasmenetelmällä 146 apteekissa syksyn 2016 ja kevään 2018 aikana. Satunnaisesti valituissa apteekeissa vierailtiin tutkimusajanjaksolla kaksi kertaa. Molemmilla kerroilla yksittäisissä apteekeissa toteutettiin sama haamuasiakastapaus kolmesta eri vaihtoehdosta, joita olivat: ibuprofeenia kauppanimellä, lisäinformaatiota vaativaa itsehoitolääkettä ja nenäsumutetta oireeseen hakeva asiakas. Käynnit toteutti menetelmään erikoistunut yritys. Tämä havainnointitutkimus koskee vain kolmea valittua asiakastapausta apteekeissa. Tästä syystä tuloksia ei voida yleistää kattamaan kaikkea Suomen apteekkien lääkeneuvontaa.

Turvallinen itselääkintä edellyttää, että lääkkeen käyttäjä saa oireeseensa ja itselleen yksilöllisesti sopivan itsehoitovalmisteen, tuntee sen käyttöohjeet ja tietää turvallisen itselääkintään sopivan ajanjakson. Apteekkien farmaseuteilla ja proviisoreilla on keskeinen rooli itsehoitolääkkeiden valinnassa ja ohjauksessa. Erityisesti kauppanimellä lääkettä pyytävien asiakkaiden palvelu on syytä ottaa kehittämiskohteeksi sekä apteekkien sisäisissä koulutuksissa että kansallisessa perus- ja täydennyskoulutuksissa.

Fimea jatkaa haamuasiakaskäyntejä osana apteekkivalvontaa

Lääkeneuvonnan valvonta on osa Fimean toteuttamia apteekkitarkastuksia. Tutkimuksessa selvisi, että lakisääteinen hintaneuvonta osana asiakkaan lääkehoidon ohjausta toteutuu heikosti. Fimea jatkaa säännöllisesti haamuasiakaskäyntien toteutusta. Tällä tavoin seurataan lääkelain lääkeneuvontavelvoitteen toteutumista apteekkitarkastusten lisänä ja kerätään valtakunnallisesti tietoa lääkeneuvonnan laadusta.

Lue lisää

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 14/2018. Itsehoitolääkeneuvonnan toteutuminen apteekeissa – haamuasiakastutkimus (pdf).

Lisätietoja antaa

  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513 (tutkimus)
  • Pirjo Rosenberg, jaostopäällikkö, p. 029 522 3246 (apteekkien valvonta)
  • Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi