Sisältöjulkaisija

null Apteekkien ex tempore -lääkevalmistuksen vuosi-ilmoitus

Apteekkien ex tempore -lääkevalmistuksen vuosi-ilmoitus

31.12.2012

Apteekkien ex tempore -lääkevalmistuksen vuosi-ilmoitus

Apteekkien ex tempore -valmistusta koskevat tiedot ilmoitetaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen sähköisellä tiedonkeruulomakkeella. Linkki tiedonkeruulomakkeeseen on toimitettu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen ilmoitettuun apteekkarin sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitukset tulee toimittaa viimeistään 31.1.2013.

Apteekkien lääkevalmistuksesta annetun Fimean määräyksen 6/2011 mukaan apteekkien tulee ilmoittaa Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskukseen apteekkien ja mahdollisten sivuapteekkien ex tempore -lääkevalmistusta koskevat tiedot vuodelta 2012.

Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • ex tempore -reseptien lukumäärä
  • steriili/ei-steriili
  • lääkemuoto
  • vaikuttava aine
  • valmistettu määrä

Tammikuussa 2013 ilmoitetaan vuonna 2012 ex tempore- ja/tai muuta lääkevalmistusta varten apteekkiin tai sivuapteekkiin hankitut vaikuttavat aineet ja niiden hankintamäärät.

Lue lisää:

Fimean määräys 6/2011: Apteekkien lääkevalmistus (pdf)

Lisätietoa:

Pirjo Rosenberg, yliproviisori p. 029 522 3246

Noora Oinonen, yliproviisori p. 029 522 3236

Mikäli tiedonkeruulomake ei ole saapunut toivottuun sähköpostiosoitteeseen, tulee ottaa yhteyttä sihteeri Marja Pietikäiseen, p. 029 522 3211.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.