Sisältöjulkaisija

null Apteekkien annettava asiakkailleen tietoa lääkkeiden hinnoista

Apteekkien annettava asiakkailleen tietoa lääkkeiden hinnoista

20.12.2013

Apteekkien annettava asiakkailleen tietoa lääkkeiden hinnoista

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus muistuttaa apteekkeja siitä, että näiden tulee antaa asiakkailleen aktiivisesti neuvontaa myös lääkkeiden hinnoista. Asiakkaille on kerrottava edullisimmat hintaputkessa olevat vaihtoehdot. Apteekkien tulee myös omalta osaltaan huolehtia, että asiakkaiden saatavilla on halvimpia yleisesti saatavilla olevia vaihtokelpoisia valmisteita.Lääkelaki edellyttää, että lääkkeen ostajalle annetaan lääkkeitä apteekista tai sivuapteekista toimitettaessa tietoja lääkevalmisteiden hinnoista ja muista lääkevalintaan vaikuttavista seikoista muun lääkeneuvonnan lisäksi.

Lääkkeen ostajalla on lain mukaan halutessaan oikeus saada toimitushetkellä hänelle tosiasiallisesti halvin vaihtokelpoinen valmiste, ellei lääkkeen määrääjä ole kieltänyt määräämänsä lääkkeen vaihtoa lääketieteellisin tai hoidollisin perustein.Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tietoon on tullut, etteivät kaikki apteekit anna aktiivisesti asiakkailleen lääkkeiden hintoja koskevaa neuvontaa. Apteekkien asiakkaiden tulee saada apteekeista tasavertaisesti tietoa lääkkeiden hinnoista rationaalisen lääkehoidon toteuttamiseksi. Lääkkeiden hinnoista annettavaan neuvontaan ja halvimpien vaihtoehtojen tosiasialliseen saatavuuteen apteekissa kiinnitetään huomiota apteekkien valvonnassa.

Lisätietoja:

Anne Hirvonen, yliproviisori, p. 0295 223 215

Pirjo Rosenberg, yliproviisori, p. 0295 223 246

Piia Korhonen, yliproviisori, p. 0295 223 236

Anna von Bonsdorff-Nikander, yliproviisori, p. 0295 223 254Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.