Takaisin edelliselle sivulle

Apteekin palvelupisteluvan hakeminen

Apteekin palvelupisteluvan hakeminen

10.2.2011

Apteekin palvelupisteluvan hakeminen

Apteekin palvelupiste on lääkelain 38 §:n 3 kohdan (1112/2010) mukaan apteekkarin ylläpitämä erillinen toimipiste, josta voidaan myydä lääkkeitä. Apteekin palvelupiste voi sijaita muun palveluntarjoajan toimipisteen yhteydessä. Apteekkari saa perustaa apteekin palvelupisteen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean antaman palvelupisteluvan perusteella.

Lääkelain 52 a §:n 1 momentin (1112/2010) mukaan apteekkari voi perustaa Fimean luvalla apteekin palvelupisteen haja-asutusalueelle tai kyläkeskukseen, jos siellä ei ole riittäviä toimintaedellytyksiä sivuapteekin pitämiselle. Apteekin palvelupiste voidaan perustaa erityisestä syystä myös muualle turvaamaan lääkkeiden saatavuutta. Palvelupiste voidaan perustaa apteekin sijoittumisalueelle tai siihen rajoittuvan kunnan alueelle. Lupahakemukseen on liitettävä suunnitelma siitä, miten jäljempänä 57 §:n 2 momentissa säädetty lääkeneuvonta järjestetään. Fimea myöntää luvan, jos tässä pykälässä säädetyt edellytykset täyttyvät.

Apteekin palvelupistelupaa haetaan Fimean verkkosivuilla olevalla lomakkeella.

Lue lisää:

Apteekin palvelupistelupa

Lomakkeet

Lisätietoja:

Anne Hirvonen, yliproviisori, p. (09) 4733 4473

Anna von Bonsdorff-Nikander, yliproviisori, p. (09) 4733 4478

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.

Jaa tämä sivu