Sisältöjulkaisija

null Analyysi yksityisten apteekkien taloudellisesta tilanteesta vuonna 2021 on julkaistu

Analyysi yksityisten apteekkien taloudellisesta tilanteesta vuonna 2021 on julkaistu

13.3.2023

Fimean toteuttaman yksityisten apteekkien tilinpäätösanalyysin mukaan vuonna 2021 yksityisten apteekkien toiminta oli liiketaloudellisesti kannattavaa ja apteekit olivat pääsääntöisesti vakavaraisia, vaikka yksityiset apteekit ovat keskenään hyvin erilaisia. Analyysissä olivat mukana ne yksityiset apteekit, jotka olivat toiminnassa koko tarkastelujakson ajan ja joilla oli täysi tilikausi vuosina 2018–2021. 

Taloustietojen lisäksi analyysissä kuvattiin apteekkien toimintaa ja apteekkipalveluiden saavutettavuutta kuten apteekkitiheyttä, henkilökuntarakennetta, aukioloaikoja ja toimitettuja lääkemääräyksiä vuonna 2021. Analyysi perustuu apteekkien Fimealle ilmoittamiin tietoihin.

Keskimääräinen liikevaihto kasvoi, mutta liikevoitto ja myyntikateprosentit laskivat

Vuonna 2021 yksityisten apteekkien keskimääräinen arvonlisäveroton liikevaihto oli 4,3 miljoonaa euroa. Tämä oli 2,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020 ja lähes 8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Apteekkien liikevaihdosta 94 prosenttia muodostui lääkemyynnistä, josta puolestaan86 prosenttia oli reseptilääkkeitä. 

Yksityisten apteekkien keskimääräinen liikevoitto ennen tilinpäätössiirtoja, veroja ja apteekkarin palkkaoikaisua oli noin 245 782 euroa, mikä oli 1,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020. Laskeva trendi oli havaittavissa myös myyntikateprosenteissa. 

Aineiston apteekeista noin 40 prosentin yhteydessä toimi osakeyhtiö vuonna 2021

Apteekkien yhteydessä toimivilla osakeyhtiöillä oli vaikutusta apteekkien kannattavuuteen, sillä noin 60 prosenttia yleisten kauppatavaroiden myynnistä tapahtui apteekkien osakeyhtiöiden kautta. Lisäksi apteekin liikevoittoprosentti oli pienempi sellaisilla apteekeilla, joiden yhteydessä toimi osakeyhtiö, kuin sellaisilla apteekeilla, joilla ei ollut osakeyhtiötä.

Etä- ja verkkopalveluiden määrä kasvoi ja niiden merkitys vahvistui

Vuonna 2021 verkkopalvelun liikevaihtoa ilmoittaneiden apteekkien määrä kasvoi noin kolmanneksen ja ilmoitettu yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 2,3 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Verkkopalveluiden keskimääräisestä liikevaihdosta 64 prosenttia oli lääkemyyntiä.

Lue lisää:

Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2018–2021 (www.julkari.fi)

Lisätietoja antaa

  • Leena Reinikainen, kehittämisasiantuntija, p. 029 522 3520
  • Minttu Kokko, tutkija, p. 029 522 3544
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi