Sisältöjulkaisija

null Ajantasainen lääkityslista on vain harvalla

Ajantasainen lääkityslista on vain harvalla

22.3.2018

Lääkkeen käyttäjillä on halukkuutta osallistua lääkkeen valintaa koskevaan päätöksentekoon sekä keskustella lääkehoidoista. Silti vain joka viidennellä ja pitkäaikaissairauden ilmoittaneista vastaajista vain kolmanneksella oli ajantasainen lääkityslista käyttämistään lääkkeistä. Lääkkeisiin suhtautuminen jakaa myös vastaajia – suuri osa kokee lääkkeet hyödyllisiksi, mutta lähes puolet ajattelee lääkkeitä määrättävän liikaa.

Tiedot pohjautuvat Lääkebarometri 2017 -kyselytutkimukseen, jossa suomalaisten lääkkeiden käyttöön liittyviä asenteita selvitettiin Fimean toimesta jo toistamiseen. Kyselyyn vastanneita oli yli 3000 henkilöä.

Ajantasainen lääkitystieto on edellytys oikeille hoitopäätöksille ja turvallisen lääkehoidon toteuttamiselle. Tutkimuksen tulosten perusteella vain noin joka viidennellä kyselyyn vastanneella ja pitkäaikaissairauden ilmoittaneista vastaajista vain kolmanneksella oli ajantasainen lista käyttämistään lääkkeistä.

Tämä vaikeuttaa lääkkeisiin liittyvää kommunikaatiota ja järkevän lääkehoidon toteuttamista. Pohja terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden välisen kommunikaation ja kumppanuuden rakentamiselle on kuitenkin olemassa, sillä suurimmalla osalla vastaajista oli halukkuutta osallistua lääkkeen valintaa koskevaan päätöksentekoon sekä keskustella lääkehoidoista.

Järkevää lääkehoitoa edistäneen Rationaalisen lääkehoidon toimenpano-ohjelman yhdeksi tavoitteeksi tuli, että lääkkeen käyttäjällä on terveydenhuollon ammattilaisen kanssa yhdessä laadittu ja ylläpidetty ajantasainen lääkityslista.

Suuri osa tutkimuksen vastaajista ajattelee lääkkeiden auttavan elämään parempaa elämää ja olevan hyödyllisiä. Kuitenkin lähes puolet vastaajista ajattelee, että lääkkeitä määrätään liian paljon ja niihin turvaudutaan liikaa. Vuorovaikutuksen ja avoimen kommunikaation lisäämiseen on siis tarvetta, jotta lääkkeen käyttäjän yksilölliset toiveet ja huolet saadaan lääkehoitopäätösten pohjaksi. Tämä on välttämätöntä myös lääkehoitoon sitoutumiselle.

Ajantasaisen lääkityslistan käyttöä edistetään Lääkehoidon päivänä

Vuosittaisen teemapäivän, Lääkehoidon päivän 22.3. yhteydessä alkavan ”Sopiva lääke” -väestökampanjan tavoitteena on edistää potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten välistä kumppanuutta.

Tavoitteena on rohkaista lääkkeiden käyttäjiä kysymään ja keskustelemaan aktiivisesti lääkehoidostaan terveydenhuollon ammattilaisten ja apteekin henkilökunnan kanssa. Kampanjassa edistetään myös ajantasaisen lääkityslistan laatimista ja ylläpitoa. Ajantasainen lääkityslista on konkreettinen työkalu lääkkeen käyttäjän ja terveydenhuollon ammattilaisten välisessä kommunikaatiossa ja yhteistyössä järkevän lääkehoidon toteuttamiseksi.

Lääkebarometri -tutkimus toteutettiin toisen kerran

Fimea toteutti ”Lääkebarometri” -kyselytutkimuksen ensimmäisen kerran vuonna 2015. Lääkebarometri 2017 -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja kuvailla väestötasolla, miten yleisesti ajantasainen lääkityslista on käytössä, miten valmiita ja halukkaita suomalaiset ovat osallistumaan lääkkeen valintaa koskevaan päätöksentekoon sekä millaiseksi lääkkeisiin liittyvä tieto ja neuvonta koetaan. Lisäksi selvitettiin, millaisia käsityksiä lääkkeistä on, miten yleisiä ovat taloudelliset ongelmat hankittaessa tarpeellisia lääkkeitä ja näkemyksiä lääkekorvauksista ja -kustannuksista. Kyselytutkimus toteutettiin postikyselynä syys–marraskuussa 2017 ja siihen vastasi 3 622 henkilöä. Heistä 54 % oli naisia ja 45 % miehiä. Jatkossa Lääkebarometri -tutkimus toteutetaan joka toinen vuosi.
 

Lue lisää:

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 7/2018: Lääkebarometri 2017. Kumppanuuden edellytykset lääkehoidossa. (pdf)

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 3/2016: Lääkkeet, lääkekorvaukset ja hoitopäätöksiin osallistuminen – väestön näkökulma. Lääkebarometri 2015. (pdf)

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman loppuraportti  (pdf)

STM verkkosivut Rationaalinen lääkehoito

Lääkehoidon päivä, Sopiva lääke -väestökampanja 

Lisätietoja antaa

  • Hanna-Mari Jauhonen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3512
  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi