Sisältöjulkaisija

null Adrenaliinikynien saatavuusongelmat jatkuvat

Adrenaliinikynien saatavuusongelmat jatkuvat

17.5.2018

Adrenaliinia sisältävien autoinjektorien, ns. adrenaliinikynien, (Epipen®, Jext®) helmikuussa alkaneet saatavuushäiriöt jatkuvat edelleen. Adrenaliini-autoinjektoreita käytetään ensiapuna välitöntä hoitoa vaativissa vaikeissa, äkillisissä ja henkeä uhkaavissa allergisissa reaktioissa.

Myyntiluvanhaltijoilta saatujen tietojen perusteella valmisteita saapuisi Suomeen lähiviikkojen aikana, mutta saapuvat määrät eivät toistaiseksi riitä kattamaan autoinjektoreiden koko tarvetta.  

Mikäli potilaalla on välitön tarve uudelle adrenaliini-autoinjektorille, eikä Epipen® tai Jext® -valmisteita pystytä apteekista toimittamaan, potilaan tulee ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin. Lääkäri voi tarvittaessa määrätä Emerade 150 mikrog- tai Emerade 300 mikrog –lääkevalmisteen, joiden toimittamiseen Fimea on myöntänyt määräaikaisen erityisluvan. Määräaikaisen erityisluvan saaneelle valmisteelle ei tarvitse hakea erillistä potilaskohtaista erityislupaa. Lisäksi Fimea on varmistanut, että erityislupavalmisteen maahantuoja varautuu valmisteen mahdollisesti kasvavaan kysyntään.  

Välitöntä hoitoa vaativien allergisten reaktioiden hoidossa sairaaloilla on käytettävissä sairaalakäyttöön tarkoitettuja adrenaliinivalmisteita. Näiden valmisteiden saatavuustilanne on normaali.

Mahdollisissa erityislupavalmisteiden määräämiseen liittyvissä kysymyksissä lisätietoja saa osoitteesta erityisluvat@fimea.fi.

Lisätietoja antaa

  • Minna Kurronen, ylitarkastaja, p. 029 522 3239
  • Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3220
  • Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@fimea.fi.