Sisältöjulkaisija

null ”Lääkehoito hallussa?” kevään 2020 Lääkehoidon päivän teemana

”Lääkehoito hallussa?” kevään 2020 Lääkehoidon päivän teemana

17.5.2019

Lääkehoidon päivä on vuosittainen, valtakunnallinen teemapäivä, jonka tavoitteena on rohkaista lääkkeiden käyttäjiä ja terveydenhuollon ammattilaisia keskustelemaan lääkkeistä ja lääkehoidoista. Seuraava Lääkehoidon päivä järjestetään viikolla 11, tarkemmin torstaina 12.3.2020 teemalla ”Lääkehoito hallussa?”. Lääkehoidon päivän suunnittelusta vastaava valtakunnallinen suunnitteluryhmä päätyi teemaan, joka on yhteinen niin lääkkeiden käyttäjälle, terveydenhuollon ammattilaiselle, kuin sosiaali- tai terveydenhuollon organisaatiollekin.

Uudet Lääkehoidon päivän tapahtumajärjestäjät ovat tervetulleita

”Lääkehoito hallussa?” teeman alla voi toteuttaa hyvin erilaisia tapahtumina eri puolilla Suomea. Lääkehoidon päivän suunnitteluryhmä toivottaa uudet tapahtumajärjestäjät tervetulleiksi viemään tärkeää viestiä turvallisesta ja järkevästä lääkehoidosta eteenpäin. Päivä voi näkyä paikkakunnalla esimerkiksi terveydenhuollon opiskelijoiden teemapisteenä kauppakeskuksessa tai kirjastossa, tietoiskuina terveysaseman tai sairaalan osastoilla tai vaikka potilasjärjestön ja apteekin yhteistyönä toteuttamana tietyn potilasryhmän lääkehoidon erityistä tarkempana seurantana.

Lääkehoidon päivän 2019 teemaa pidettiin onnistuneena - Materiaaleihin tuli kehittämisehdotuksia!

Lääkehoidon päivää vietettiin keväällä 21.3.2019 teemalla ”Tunnetko lääkehoitosi tavoitteet?”. Lääkehoidon päivän suunnittelusta, materiaaleista ja toteutuksesta pyydettiin palautetta sekä valtakunnalliselta suunnitteluryhmältä että päivän tapahtumajärjestäjiltä. Palautteen mukaan päivän teemaa pidettiin selkeänä ja onnistuneena. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että oman organisaation osalta päivän toteutus onnistui hyvin ja useat vastaajista olivat myös saaneet hyvää palautetta tapahtumaan osallistuneilta. Lähes 80% vastaajista koki, että Lääkehoidon päivän järjestämistä kannattaa jatkaa. Valtakunnallista näkyvyyttä Lääkehoidon päivälle olisi toivottu lisää.  

Lääkehoidon päivän verkkosivut tarjoavat sähköistä materiaalia teemapäivän toteuttamista varten. Palautteen mukaan materiaaleja on hyödynnetty ja ne koetaan hyviksi sekä monipuolisiksi. Toisaalta osa tapahtumajärjestäjistä hyödyntää vain osaa materiaaleista ja kokee, että niitä voisi vähentääkin. Kuvallista materiaalia, valmiita sosiaalisen median viestejä ja videomateriaalia toivottiin lisää.

Lääkehoidon päivän suunnitteluryhmä pitää sisällään laajan joukon edustajia eri lääkealan toimijoista, potilasjärjestöistä ja oppilaitoksista. Suunnitteluryhmästä muodostettu pienempi projektiryhmä suunnittelee vuosittaiset Lääkehoidon päivän materiaalit, mitkä koko suunnitteluryhmä sitten hyväksyy. Fimea koordinoi kansallisen Lääkehoidon päivän suunnittelua ja tukee valmiiden sähköisten materiaalien tuottamista. Lääkehoidon päivä järjestetään jo kahdeksannen kerran keväällä 2020.

Lue lisää:

Kooste Lääkehoidon päivän palautteesta (pdf)

Lääkehoidon päivän verkkosivut

Pysy mukana Lääkehoidon päivän 2020 suunnittelussa

Tilaa Lääkehoidon päivän uutiskirje

Lisätietoja antaa

  • Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, p. 029 522 3522
  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
  • Sähköpostisoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi