Valvonta aihekuva

Vapautuksen hakeminen

Vapautuksen hakeminen

Fimea voi hakemuksesta vapauttaa varastointivelvollisen osittain tai kokonaan varastointivelvoitteesta. Varastointivelvollisuudesta vapautumisen perusteet ovat lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain 11 §:ssä ja asetuksen 3 §:ssä. Lisäksi hakemuksesta on tarkemmat vaatimukset Fimean määräyksessä 1/2017. Vapautus voidaan myöntää, jos lääkkeiden huoltovarmuus ei vaarannu. Päätös on voimassa hakemuksen vireilletulopäivästä tai haetusta ajankohdasta enintään kyseisen kalenterivuoden loppuun kerrallaan.

Vapautusta voivat hakea lääketehtaat, lääkkeiden maahantuojat sekä sairaanhoitopalveluja kunnalle myyvät yksityisen terveydenhuollon palvelun tuottajat.