Valvonta aihekuva

Suljetun käytön valvonta

Suljetun käytön valvonta

Muuntogeenisten organismien (GMO) käyttö jaetaan suljettuun ja avoimeen käyttöön. Suljettu käyttö on sisätiloissa, pääasiassa laboratorioissa, kasvihuoneissa tai tuotantotiloissa tapahtuvaa tieteelliseen tutkimukseen, tuotekehitykseen tai teolliseen tuotantoon liittyvää muuntogeenisten organismien käyttöä.

GMO:ien suljettu käyttö jaetaan ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle mahdollisesti aiheutuvan riskin mukaan käytön luokkiin. Käytön luokan perusteella määrittyy tarvittava eristystaso. Esim. muuntogeenisillä mikrobeilla (GMM) käytön luokitus on neliportainen:

  1. Luokkaan 1 kuuluvaan toimintaan ei liity riskiä tai siihen liittyy hyvin vähäinen riski, jolloin riittää eristystaso 1;

  2. Luokkaan 2 kuuluvaan toimintaan liittyy vähäinen riski, jolloin riittää eristystaso 2;

  3. Luokkaan 3 kuuluvaan toimintaan liittyy kohtalainen riski, jolloin riittää eristystaso 3;

  4. Luokkaan 4 kuuluvaan toimintaan liittyy suuri riski, joka edellyttää eristystasoa 4.

Riskin suuruuden arvioimiseksi toiminnanharjoittajan on tehtävä ennen GMO:ien käytön aloittamista riskinarviointi joka on osa lupamenettelyä. Lisäksi toiminnanharjoittajan on laadittava ennen käytön aloittamista toimintasuunnitelma odottamattomien tilanteiden varalle tai tarvittaessa pelastussuunnitelma.

Muuntogeenisten organismien käytöstä tulee pitää kirjaa. Kirjanpitomenettelystä on säädetty STM:n asetuksen 272/2006 9 §:ssä.

Lomakkeet

GMM:ien suljettua käyttöä koskeva ohjeistus ja lomakkeet (Geenitekniikan lautakunta)

GM-kasvien suljettua käyttöä koskeva ohjeistus ja lomakkeet (Geenitekniikan lautakunta)

GM-eläinten suljettua käyttöä koskeva ohjeistus ja lomakkeet (Geenitekniikan lautakunta)