Geenitekniikan rekisteri

Geenitekniikan rekisteri

Valvira ylläpitää geenitekniikan rekisteriä. Rekisteriin on tallennettu geenitekniikan käyttöä koskevat ilmoitukset ja hakemukset sekä näitä koskevat viranomaispäätökset ja muut asiakirjat.

Geenitekniikan rekisterin ylläpidosta, sisällöstä ja julkisuudesta on säädetty geenitekniikkalailla (377/1995). Rekisteri on tarkoitettu viranomaiskäyttöön ja muuntogeenisten organismien käytön valvonnan välineeksi. Sen käyttöoikeus on sosiaali- ja terveysministeriöllä, ympäristöministeriöllä, maa- ja metsätalousministeriöllä, työ- ja elinkeinoministeriöllä, opetus- ja kulttuuriministeriöllä, geenitekniikan lautakunnalla ja valvontaviranomaisilla (Valvira, SYKE, EVIRA). Rekisterin sisältämien tietojen luovuttamisesta päättää geenitekniikan lautakunta.

Suurin osa muuntogeenisillä organismeilla tehtävästä työstä kuuluu luokkiin 1 tai 2, jolloin toimintaan liittyvä riski on korkeintaan vähäinen.

Ilmoitusten jakautumisen taulukko 2000-2013

Katso täältä ylläoleva taulukko liitetiedostona (pdf)