Valvonta aihekuva

Avoimen käytön valvonta

Avoimen käytön valvonta

Toiminta muuntogeenisillä organismeilla (GMO) jaetaan suljettuun ja avoimeen käyttöön. Avoin käyttö on GMO:ien tarkoituksellista levittämistä ympäristöön esim. tutkimus- ja kehittämiskokeissa (kenttäkokeissa) tai markkinoitavina tuotteina.

Mahdollisten ympäristö- ja terveysriskien välttämiseksi GMO:ien käytössä noudatetaan vaiheittaisen etenemisen periaatetta. Ennen tarkoituksellista levittämistä ympäristöön GMO:n ominaisuuksia ja turvallisuutta pitää selvittää suljetuissa olosuhteissa. Luvan tarkoitukselliseen levittämiseen ympäristöön voi saada vain, jos GMO:n ympäristö- ja terveysriskit on arvioitu vähäisiksi. Mahdollisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia valvotaan sekä levittämisen aikana että tarvittaessa sen jälkeenkin.