Valvonta aihekuva

Valtakunnallinen biopankkirekisteri

Biopankkirekisteri

Fimean tehtävänä on ohjata ja valvoa biopankkitoimintaa sekä ylläpitää valtakunnallista julkista biopankkirekisteriä. Biopankkirekisteriin kootaan tiedot kunkin biopankin omistajasta ja biopankista vastaavasta henkilöstä, näytteiden saannin edellytyksistä ja niiden säilytyspaikasta. Rekisteristä tulee löytyä myös tieto näytteiden ja niihin liittyvien tietojen käytettävyyteen liittyvistä seikoista sekä tutkimusaloista, joilla näytteitä ja tietoja voidaan hyödyntää.

Biopankkitoiminnan  aloittamisesta on tehtävä Fimealle ilmoitus tietojen kirjaamiseksi julkiseen valtakunnalliseen biopankkirekisteriin ennen toiminnan aloittamista. Jos biopankkirekisteriin tai Fimealle ilmoitetuissa tiedoissa tapahtuu myöhemmin muutoksia, on biopankin ilmoitettava muutoksista Fimealle.

Biopankkitoimintaa koskevien ilmoitusten käsittelyaikoja

 Biopankin ilmoitus toiminnan aloittamisesta, korkeintaan 60 päivää.
 Biopankin ilmoitus toiminnan muuttamisesta, korkeintaan 60 päivää.

Julkisen valtakunnallisen biopankkirekisterin muotoa on muutettu 27.8.2020 siten, että rekisteritiedot löytyvät jokaisen biopankin osalta erikseen.

Valtakunnallisesti rekisteröidyt biopankit (pdf)

-    Auria Biopankki
-    THL Biopankki
-    Suomen Hematologinen Rekisteri ja Biopankki FHRB
-    Helsingin Biopankki
-    Pohjois-Suomen Biopankki Borealis
-    Tampereen Biopankki
-    Itä-Suomen Biopankki
-    Keski-Suomen Biopankki
-    Veripalvelun Biopankki
-    Suomen Terveystalon Biopankki
-    Arctic Biopankki – Oulun yliopisto