Kansalaisen lääketieto aihekuva

TroppiOppi-peli

TroppiOppi

Mitä tehdä, kun päätä jomottaa tai kuume nousee? Mihin kaikkeen liikunta ja syöminen voivatkaan auttaa? TroppiOppi -pelissä pääset heittämään virtuaalisen lääkärintakin olallesi ja parantamaan TroppiOppi-potilaita heidän erilaisista vaivoistaan.

Pelin tarkoituksena on saada pelaaja pohtimaan lievien ja tavanomaisten vaivojen ja oireiden hoitoa. Pelin avulla voi opettaa lapsia ja nuoria miettimään tietoisesti lääkkeettömien ja lääkkeellisten hoitojen valintoja sekä ohjata lääkkeiden järkevään käyttöön.

Peli ei ole tarkoitettu yksittäisen potilaan lääkehoidon ohjaukseen, vaan havainnollistamaan lapsille erilaisia tavanomaisen oireen hoitotilanteita. Kaikki pelin potilaat ja sairastapaukset ovat viitteellisiä esimerkkejä. Oikeassa sairastapauksessa pyydä aina apua terveydenhuollon tai lääkealan ammattilaiselta.

Siirry pelaamaan TroppiOppia!

Ohjeet

Pelissä on kolme eri tasoa (helppo-normaali-vaikea). Pelaaminen kannattaa aloittaa helpon tason ensimmäisestä potilaasta, sillä siinä käydään läpi pelin perusperiaatteet. Potilaita hoidetaan valitsemalla heille hoitokeinoja vasemmalla olevasta valikosta ja siirtämällä kelloa eteenpäin. Eri sairauksien hoito voi kestää yhdestä vuorokaudesta useampaan vuorokauteen. Onnistuessasi pääset etenemään haasteellisemmille tasoille.

Potilaiden taustaympyrän väri kuvaa potilaan tilaa eli eri tapauksissa, vaihdellen vihreästä punaiseen. Oire voi olla jo lähtötilanteessa lievempi tai vaikeampi. Taustaympyrän väri muuttuu potilaan tilan mukaan, kun hoitoja valitaan ja aika etenee. Jos taustaympyrä muuttuu punaiseksi, ainut hoitokeino on soittaa lääkäriin, minkä jälkeen potilasta ei voi enää lääkitä muuten. Vinkkejä lääkkeistä ja sopivista hoitokeinoista saa farmaseutilta, jonka saa esille omasta painikkeestaan. Kun farmaseutti tulee apuun, saat häneltä tietoja klikkaamalla hoitokeinojen kuvakkeita.

Pienten oireiden ja vaivojen hoitamisessa on tärkeää kokeilla lääkkeettömiä hoitoja. Pelissä ei saa täysiä pisteitä ilman, että koettaa ensin hoitaa potilasta jollakin lääkkeettömällä hoitokeinolla. Runsas nesteen juominen, kuitupitoinen ruoka ja liikunta ovat pelin lääkkeettömiä hoitovaihtoehtoja. Riittävä lepo potilaan tuntemusten mukaan on tärkeä kaikissa oireissa, erityisesti kuumeessa. Lepo ei ole erillisenä vaihtoehtona mukana lääkekasvatuspelissä.

Huomioita:

  • Pelin vaikealla tasolla potilailla voi olla erilaisia pitkäaikaissairauksia, mitkä vaikuttavat lääkkeiden käyttöön.
  • Jos pakkauksen ohjeessa mainitun kerta-annoksen ylittää, saa pisteitä vähemmän.
  • Jos pakkauksen ohjeessa mainitun vuorokausiannoksen ylittää, peli loppuu.
  • Jos lääkitsee potilasta useammalla kuin kolmella eri lääkkeellä, peli loppuu.

Lisätietoja

Lääkekasvatus, Terve koululainen 

Itselääkinnän Käypä hoito -suositus