Töihin Fimeaan

Avoimet virat

Fimean avoimista työpaikoista ilmoitetaan näillä sivuilla sekä te-palvelut.fi- ja valtiolle.fi -sivustoilla. Voit tutustua fimealaisiin ja lukea heidän työtehtävistään.

 

Lisätietoa

Ei hakutuloksia

Avoimet hakemukset

Avoimet hakemukset

Vakituiset virat ja yli vuoden kestävät määräaikaiset virkasuhteet laitetaan avoimeen hakuun ja silloin huomioidaan vain nimenomaisesti kyseiseen hakuun kohdennetut hakemukset.

Avoimen hakemuksen voit laittaa meille valtiolle.fi-sivuston kautta. Avoimet hakemukset voidaan ottaa huomioon vain alle vuoden pituisia määräaikaisuuksia täytettäessä.