SPOR tukiverkostot

SME –OFFICE

Pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattua neuvontaa hallinnollisissa ja taloudellisissa kysymyksissä. Välittää kohdennettua tietoa myös SPOR-järjestelmän käyttöönotosta ja kehittymisestä.
SME-statuksen ja siihen sisältyvät palvelut saa täyttämällä sähköisen lomakkeen SME-toimiston sivuilla.


CHANGE LIAISON – VERKOSTO

Change Liaison-verkosto on joukko kansallisista virastoista ja teollisuudesta koottuja ihmisiä, joiden tehtävänä on välittää tietoa SPOR-hankkeesta omille sidosryhmilleen.

 

Industry Liaisons – teollisuuden yhteyshenkilöt

Teollisuuden piiristä nimitettyihin yhteyshenkilöihin voi ottaa yhteyttä SPOR-asioissa.  Yhteydenpitokielenä toimii englanti, koska Suomeen ei ole nimetty omaa teollisuuden edustajaa.

Seuraavissa organisaatioissa toimii Industry Change Liaison:

NCA Liaisons - kansallisten virastojen yhteyshenkilöt

Kansallisten virastojen yhteyshenkilöt tiedottavat SPOR-hankkeesta omissa virastoissaan ja omille sidosryhmilleen.

SPOR@fimea.fi