Vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea laatii ja ylläpitää luetteloa keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista, joiden vaikuttava aine ja määrä ovat samat ja jotka ovat keskenään biologisesti samanarvoisia. Luettelo sisältää laatimisperiaatteiden mukaiset kriteerit täyttävät myyntiluvalliset alkuperäisvalmisteet ja rinnakkaisvalmisteet (geneerisistä valmisteista). Rinnakkaistuonti ja -jakeluvalmisteet ovat yleensä vaihtokelpoisia riippumatta lääkemuodosta tai ATC-luokasta. Kaikkia myyntiluvallisia valmisteita tai niiden pakkauskokoja ei ole kaupan.

Luettelo päivitetään neljännesvuosittain ja julkaistaan Fimean verkkosivuilla viimeistään 45 kalenteripäivää ennen luettelon voimaantuloa sekä lääketason luettelona (pdf-muodossa) että tietokantaan ladattavassa muodossa pakkaustason tiedot (ascii). Tietokantaan ladattava tiedosto päivitetään luettelon julkaisemisen jälkeen myyntiluvan haltijoilta saatujen korjaus- ja täydennystietojen mukaan, ja julkaistaan uudelleen 38 kalenteripäivää ennen luettelon voimaantuloa.

Lisätietoja

Lisätietoja

 • Haasto Juuso
  Lakimies / Fimea, Yhteiset palvelut, Oikeudelliset palvelut puh. 0295223643
 • Helle Marjo-Riitta
  Yksikön päällikkö / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö puh. 0295223320
 • Laakso Merja
  Myyntilupakoordinaattori / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 1 puh. 0295223368
 • Sallinen Jukka
  Yksikön päällikkö / Fimea, Myyntiluvat, Kliinis-farmakologinen yksikkö puh. 0295223410
 • Sääskilahti Jenni
  Myyntilupakoordinaattori / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 1 puh. 0295223438