Kehittäminen aihekuva

Lääkehoitojen arviointi (HTA)

Hoidollinen ja taloudellinen arvo

Fimea tuottaa ja kokoaa lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointeja ja koordinoi tätä koskevaa yhteistyötä. Arvioinneissa tiivistetään ja arvioidaan tutkimusnäyttöä lääkehoidon hyödyistä, haitoista, kustannuksista ja kustannusvaikuttavuudesta muihin hoitovaihtoehtoihin verrattuna. Tutkimusnäytön kokoamisessa ja arvioinnissa hyödynnetään terveysteknologian arvioinnin lähestymistapoja (HTA, health technology assessment). Toiminnan pääasiallinen tarkoitus on informoida päätöksentekoa.

Toiminnan painopiste on uusien sairaalalääkkeiden arvioinnissa.  Lisäksi Fimea voi tuottaa erilaisia arviointeja ja arviointikoosteita arvioinnin aiheesta ja käyttötarkoituksesta riippuen. Arvioitavilla lääkkeillä on oltava Fimean tai Euroopan komission myöntämä myyntilupa.  

Lääkehoitojen arvioinnissa Fimea tekee yhteistyötä Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (PALKO), Kansallisen HTA-koordinaatioyksikön (FinCCHTA), sairaanhoitopiirien, kliinisten asiantuntijoiden sekä muiden kansallisten sidosryhmien kanssa. Fimea tekee myös kansainvälistä arviointiyhteistyötä pohjoismaisessa FINOSE-verkostossa ja eurooppalaisessa EUnetHTA-verkostossa.

Lääkehoitojen arvioinnin keskeiset kehityssuunnat vuonna 2020 (pdf)

Lääkehoitojen arvioinnin keskeiset kehityssuunnat vuonna 2019 (pdf)

HTA sininen boksi

Lisätietoa:

Vesa Kiviniemi, arviointipäällikkö, puh. 0295223516

Antti Hyvärinen, lääketaloustieteilijä, puh. 0295223515

Jarno Kotajärvi, lääketaloustieteilijä, puh. 0295223555

Tuomas Oravilahti, lääketaloustieteilijä, puh. 0295223521

Essi Grönholm, lääketaloustieteilijä, puh. 0295223518

Jani Ruotsalainen, tutkija, puh. 0295223533

Marko Lamminsalo, lääketaloustieteilijä, puh. 0295223668

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.