Järkevä lääkehoito

Järkevä lääkehoito

Lääkehoito on järkevää, kun lääkkeiden käyttäjä käyttää niitä lääkkeitä, joita tarvitsee, ohjeiden mukaan, oikeaan aikaan ja sopivilla annoksilla. Lääkkeiden oikeasta käytöstä hyötyvät niin potilas kuin yhteiskuntakin. Käytännössä nämä edellytykset eivät läheskään aina toteudu. Tutkimustiedon mukaan vain noin kolmannes lääkehoidoista onnistuu suunnitellusti.

Fimea on koonnut järkevän lääkehoidon edistämiseksi tietopaketteja, joissa käsitellään ajantasaista lääkityslistaa, lääkehoidon ongelmien tunnistamista ja ehkäisyä, lääkehoidon arviointeja ja seurantaa sekä biosimilaareja. Tiiviiden tietopakettien avulla pyritään antamaan työkaluja käytännön työtä tekeville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Fimea on järjestänyt yhteistyössä maakunnallisten ja paikallisten toimijoiden kanssa koulutuksia lääkehoidon kokonaisuuden hallinnasta iäkkäillä eri puolella Suomea. Videoinnit tilaisuuksista on koottu näille verkkosivuille. Ole yhteydessä, jos haluat olla mukana järjestämässä vastaavaa koulutusta omalla paikkakunnallasi.

Fimea koordinoi vuosina 2012–2015 moniammatillisen verkoston toimintaa. Verkoston toiminnan tavoitteena oli edistää järkevää lääkehoitoa moniammatillisen yhteistyön kautta. Verkoston työn tulokset ja materiaalit on koottu näille verkkosivuille.

Lue lisää:

Järkevä lääkehoito kuuluu kaikille, STM:n tiedote 39/2018, 20.3.2018

Rationaalinen lääkehoito, STM:n verkkosivut

Rationaalisen lääkehoidon määritelmä (png)

Järkevän lääkehoidon elementit (pdf)

Lisätietoa:

Leena Reinikainen, kehittämisasiantuntija, puh. 029 522 3520

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi