Tutkimus

Fimean tutkimusoiminnan yleisinä tavoitteina on lisätä väestön hyvinvointia, parantaa kansanterveyttä ja optimoida terveydenhuollon kustannuksia järkevällä lääkkeiden käytöllä sekä edesauttaa yhteiskunnallista päätöksentekoa. Tutkimustoiminta pohjautuu Fimean strategian mukaisesti lakiin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta sekä Sosiaali- ja terveysministeriön Rationaalisen lääkehoidon tutkimusstrategiaan ja Lääkepolitiikka 2020 -asiakirjaan. Laissa Fimean tutkimusalueiksi on määritelty lääke-epidemiologia, lääketaloustiede ja lääkepolitiikka. Lisäksi Fimean tulee rakentaa yhteistyötä näillä tutkimusalueilla.