Kehittäminen aihekuva

Apteekkipalveluiden saatavuus

Apteekkipalveluiden saatavuus

Fimean lakisääteisenä tehtävänä on varmistaa apteekkipalveluiden maanlaajuinen saatavuus (Lääkelaki 395/1987). Fimea myöntää apteekkiliikkeen harjoittamiseen vaadittavat apteekkiluvat ja valvoo apteekkien toimintaa.

Apteekkilupaan voidaan liittää lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi apteekkiliikkeen aukioloaikoja tai sivuapteekin ja apteekin palvelupisteen ylläpitämistä koskevia ehtoja.

Lääkebarometri on väestölle suunnattu kyselytutkimus, jonka avulla selvitetään suomalaisten näkemyksiä lääkkeistä. Väestökysely toteutetaan joka toinen vuosi. Yhdessä kyselyn osiossa selvitetään väestön kokemuksia lääkkeiden ostopaikoista ja lääkkeiden hankinnasta. Lääkebarometrin toteutuksesta ja kyselyn perustulosten raportoinnista vastaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Apteekkipalveluiden saatavuuden tunnusluvut

Apteekkitoimipisteiden lukumäärä

Taulukko. Apteekkitoimipisteiden lukumäärä ja myönnetyt apteekkiluvat vuosina 2010─2019 (tilanne vuoden viimeisenä päivänä)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Apteekit

618

620

618

616

615

612

613

616

618

623

Sivuapteekit

194

198

200

199

201

204

201

196

196

194

Palvelupisteet*

(109)

22

(na)

36 (64)

55

(43)

86

(20)

93

(10)

108

(3)

107

109

114

Verkkopalvelu**

-

(na)

(na)

(na)

(na)

101

105

102

104

130

Uusia apteekkeja perustettu***

0

0

2

0

0

0

2 (0)

11 (3)

8 (2)

5 (5)

Apteekki suljettu****

0 (1)

1 (1)

0 (2)

2 (2)

0 (2)

0 (1)

1 (3)

0 (2)

0 (1)

0 (1)

Myönnetyt apteekkiluvat

74

91

68

61

60

76

69

89

78

82

Myönnetyt sivuapteekkiluvat

31

36

16

20

24

23

18

24

27

17

* suluissa lääkekaappien lukumäärä, laki palvelupisteistä tullut voimaan 1.2.2011

** laki apteekkien verkkopalveluista tullut voimaan 1.2.2011

*** suluissa kyseisenä vuonna avanneiden uusien apteekkien lukumäärä

**** suluissa kyseisenä vuonna suljetut sivuapteekit

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

 

Kuvio. Apteekkitoimipisteiden lukumäärä Suomessa vuosina 2010─2019. Vuonna 2019 oli 623 apteekkia ja 194 sivuapteekkia.

Kuvio. Apteekkitoimipisteiden lukumäärä Suomessa vuosina 2010─2019 (tilanne vuoden viimeisenä päivänä).

Kuvio. Vuosina 2010─2019 Suomessa perustetut, avatut ja suljetut apteekit. Vuonna 2019 perustettiin viisi apteekkia, avattiin viisi apteekkia ja suljettiin yksi sivuapteekki.

Kuvio. Vuosina 2010─2019 Suomessa perustetut, avatut ja suljetut apteekit.

 

Apteekkien aukioloajat

Taulukko. Yksityisten apteekkien aukioloajat vuosina 2017─2018

2017

2018

Avoinna pääapteekit

keskiarvo (h/viikko)

58

58

Avoinna pääapteekit ma-pe keskiarvo (h/päivä)

10

10

Avoinna sivuapteekit

keskiarvo (h/viikko)

40

40

Avoinna sivuapteekit ma-pe keskiarvo (h/päivä)

8

8

Avoinna la (%)

77

76

Avoinna su (%)

26

27

Avoinna keskiarvo (h/viikko)

54

54

Avoinna ma-pe keskiarvo (h/päivä)

9,5

9,4

Avoinna la  keskiarvo (h)

6,5

6,5

Avoinna su keskiarvo (h)

5,4

5,5

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Kuvio. Yksityisten pää- ja sivuapteekkien keskimääräinen aukioloaika vuonna 2018

 

Kuvio. Yksityisten pää- ja sivuapteekkien keskimääräinen aukioloaika vuonna 2018

Apteekkipalveluiden alueellinen saatavuus

 

Taulukko. Apteekkien lukumäärä (pää- ja sivuapteekit) maakunnittain asukasmäärään suhteutettuna vuosina 2017─2019.

Asukasta per apteekki

Apteekkien lukumäärä

Maakunta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

Uusimaa

10832

10712

10613

156

156

156

Ahvenanmaa

7471

7447

7372

4

4

4

Pirkanmaa

7190

7255

7315

72

71

70

Päijät-Häme

7129

7165

7187

28

28

28

Pohjois-Pohjanmaa

6768

6869

6864

61

60

60

Etelä-Karjala

6388

6438

6493

20

20

20

Keski-Pohjanmaa

6196

6222

6253

11

11

11

Kanta-Häme

6104

6120

6169

28

28

28

Varsinais-Suomi

5918

5982

5971

81

80

80

Pohjanmaa

5639

5650

5655

32

32

32

Keski-Suomi

5394

5402

5412

51

51

51

Lappi

5369

5410

5431

33

33

33

Kymenlaakso

5349

5418

5485

32

32

32

Pohjois-Savo

5309

5339

5481

46

46

45

Etelä-Pohjanmaa

5241

5270

5303

36

36

36

Pohjois-Karjala

5200

5234

5258

31

31

31

Kainuu

5165

5219

5283

14

14

14

Satakunta

5161

5205

5248

42

42

42

Etelä-Savo

3650

3708

3774

39

39

39

Koko maa

6793

6779

6790

817

814

812


Kuvio. Apteekkien lukumäärä maakunnittain asukasmäärään suhteutettuna vuonna 2017, Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Kuvio. Apteekkien lukumäärä maakunnittain asukasmäärään suhteutettuna vuonna 2019.

 

Väestön kokemus apteekkipalveluiden saatavuudesta

 

Taulukko. Väestön kokemus apteekkipalveluiden saatavuudesta Suomessa

2017

Täysin tai jokseenkin samaa mieltä

n=7920

%

2019

Täysin tai jokseenkin samaa mieltä

n=2104

%

Apteekkeja on riittävän lähellä, jotta saan lääkkeeni vaivattomasti

89,9

94,8

Lääkkeiden hankinta on vaikeaa vähäisten ostopaikkojen vuoksi

7,0

5,8

Olen usein ollut tilanteessa, jossa olisin tarvinnut lääkettä, mutta apteekki on ollut kiinni

10,8

18,7

Lähde: Lääkebarometri, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Kuvio. Väestön kokemus apteekkipalveluiden saatavuudesta Suomessa

Kuvio. Väestön kokemus apteekkipalveluiden saatavuudesta Suomessa