Kehittäminen aihekuva

Apteekkipalveluiden saatavuus

Apteekkipalveluiden saatavuus

Fimean lakisääteisenä tehtävänä on varmistaa apteekkipalveluiden maanlaajuinen saatavuus (Lääkelaki 395/1987). Fimea myöntää apteekkiliikkeen harjoittamiseen vaadittavat apteekkiluvat ja valvoo apteekkien toimintaa.

Apteekkilupaan voidaan liittää lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi apteekkiliikkeen aukioloaikoja tai sivuapteekin ja apteekin palvelupisteen ylläpitämistä koskevia ehtoja.

Lääkebarometri on väestölle suunnattu kyselytutkimus, jonka avulla selvitetään suomalaisten näkemyksiä lääkkeistä. Väestökysely toteutetaan joka toinen vuosi. Yhdessä kyselyn osiossa selvitetään väestön kokemuksia lääkkeiden ostopaikoista ja lääkkeiden hankinnasta. Lääkebarometrin toteutuksesta ja kyselyn perustulosten raportoinnista vastaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Apteekkipalveluiden saatavuuden tunnusluvut

Apteekkitoimipisteiden lukumäärä

Taulukko. Apteekkitoimipisteiden lukumäärä ja myönnetyt apteekkiluvat vuosina 2010─2019 (tilanne vuoden viimeisenä päivänä)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Apteekit 618 620 618 616 615 612 613 616 618 623
Sivuapteekit 194 198 200 199 201 204 201 196 196 194
Palvelupisteet* (109) 22 (na) 36 (64) 55 (43) 86 (20) 93 (10) 108 (3) 107 109 114
Verkkopalvelu** - (na) (na) (na) (na) 101 105 102 104 130
Uusia apteekkeja perustettu*** 0 0 2 0 0 0 2 (0) 11 (3) 8 (2) 5 (5)
Apteekki suljettu**** 0 (1) 1 (1) 0 (2) 2 (2) 0 (2) 0 (1) 1 (3) 0 (2) 0 (1) 0 (1)
Myönnetyt apteekkiluvat 74 91 68 61 60 76 69 89 78 82
Myönnetyt sivuapteekkiluvat 31 36 16 20 24 23 18 24 27 17

* suluissa lääkekaappien lukumäärä, laki palvelupisteistä tullut voimaan 1.2.2011

** laki apteekkien verkkopalveluista tullut voimaan 1.2.2011

*** suluissa kyseisenä vuonna avanneiden uusien apteekkien lukumäärä

**** suluissa kyseisenä vuonna suljetut sivuapteekit

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Kuvio. Apteekkitoimipisteiden lukumäärä Suomessa vuosina 2010─2019. Vuonna 2019 oli 623 apteekkia ja 194 sivuapteekkia.

Kuvio. Apteekkitoimipisteiden lukumäärä Suomessa vuosina 2010─2019 (tilanne vuoden viimeisenä päivänä).

Kuvio. Vuosina 2010─2019 Suomessa perustetut, avatut ja suljetut apteekit. Vuonna 2019 perustettiin viisi apteekkia, avattiin viisi apteekkia ja suljettiin yksi sivuapteekki.

Kuvio. Vuosina 2010─2019 Suomessa perustetut, avatut ja suljetut apteekit.

Apteekkien aukioloajat

Taulukko. Yksityisten apteekkien aukioloajat vuosina 2017─2019.

  2017 2018 2019
Avoinna pääapteekit
keskiarvo (h/viikko)
58 58 58
Avoinna pääapteekit ma-pe
keskiarvo (h/päivä)
10 10 10
Avoinna sivuapteekit
keskiarvo (h/viikko)
40 40 38
Avoinna sivuapteekit ma-pe
keskiarvo (h/päivä)
8 8 7,5
Avoinna la (%) 77 76 78
Avoinna su (%) 26 27 29
Avoinna
keskiarvo (h/viikko)
54 54 54
Avoinna ma-pe
keskiarvo (h/päivä)
9,5 9,4 9,4
Avoinna la
keskiarvo (h)
6,5 6,5 6,6
Avoinna su
keskiarvo (h)
5,4 5,5 5,6

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Kuvio. Yksityisten pää- ja sivuapteekkien keskimääräinen aukioloaika vuonna 2019

Kuvio. Yksityisten pää- ja sivuapteekkien keskimääräinen aukioloaika vuonna 2019

Apteekkipalveluiden alueellinen saatavuus

Taulukko. Apteekkien lukumäärä (pää- ja sivuapteekit) maakunnittain asukasmäärään suhteutettuna vuosina 2017─2019.

Asukasta per apteekki

Apteekkien lukumäärä

Maakunta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

Uusimaa

10832

10712

10613

156

156

156

Ahvenanmaa

7471

7447

7372

4

4

4

Pirkanmaa

7190

7255

7315

72

71

70

Päijät-Häme

7129

7165

7187

28

28

28

Pohjois-Pohjanmaa

6768

6869

6864

61

60

60

Etelä-Karjala

6388

6438

6493

20

20

20

Keski-Pohjanmaa

6196

6222

6253

11

11

11

Kanta-Häme

6104

6120

6169

28

28

28

Varsinais-Suomi

5918

5982

5971

81

80

80

Pohjanmaa

5639

5650

5655

32

32

32

Keski-Suomi

5394

5402

5412

51

51

51

Lappi

5369

5410

5431

33

33

33

Kymenlaakso

5349

5418

5485

32

32

32

Pohjois-Savo

5309

5339

5481

46

46

45

Etelä-Pohjanmaa

5241

5270

5303

36

36

36

Pohjois-Karjala

5200

5234

5258

31

31

31

Kainuu

5165

5219

5283

14

14

14

Satakunta

5161

5205

5248

42

42

42

Etelä-Savo

3650

3708

3774

39

39

39

Koko maa

6793

6779

6790

817

814

812

Kuvio. Apteekkien lukumäärä maakunnittain asukasmäärään suhteutettuna vuonna 2017, Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Kuvio. Apteekkien lukumäärä maakunnittain asukasmäärään suhteutettuna vuonna 2019.

Väestön kokemus apteekkipalveluiden saatavuudesta

Taulukko. Väestön kokemus apteekkipalveluiden saatavuudesta Suomessa

 

2017
Täysin tai jokseenkin samaa mieltä
n=7920
%

2019
Täysin tai jokseenkin samaa mieltä
n=2104
%

Apteekkeja on riittävän lähellä, jotta saan lääkkeeni vaivattomasti 89,9 94,8
Lääkkeiden hankinta on vaikeaa vähäisten ostopaikkojen vuoksi 7,0 5,8
Olen usein ollut tilanteessa, jossa olisin tarvinnut lääkettä, mutta apteekki on ollut kiinni 10,8 18,7

Lähde: Lääkebarometri, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Kuvio. Väestön kokemus apteekkipalveluiden saatavuudesta Suomessa

Kuvio. Väestön kokemus apteekkipalveluiden saatavuudesta Suomessa