Apteekkipalveluiden saatavuus

Apteekkipalveluiden saatavuus

Fimean lakisääteisenä tehtävänä on varmistaa apteekkipalveluiden maanlaajuinen saatavuus (Lääkelaki 395/1987). Fimea myöntää apteekkiliikkeen harjoittamiseen vaadittavat apteekkiluvat ja valvoo apteekkien toimintaa.

Apteekkilupaan voidaan liittää lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi apteekkiliikkeen aukioloaikoja tai sivuapteekin ja apteekin palvelupisteen ylläpitämistä koskevia ehtoja.

Lääkebarometri on väestölle suunnattu kyselytutkimus, jonka avulla selvitetään suomalaisten näkemyksiä lääkkeistä. Väestökysely toteutetaan joka toinen vuosi. Yhdessä kyselyn osiossa selvitetään väestön kokemuksia lääkkeiden ostopaikoista ja lääkkeiden hankinnasta. Lääkebarometrin toteutuksesta ja kyselyn perustulosten raportoinnista vastaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Apteekkipalveluiden saatavuuden tunnusluvut

 

Apteekkitoimipisteiden lukumäärä

 

Taulukko. Apteekkitoimipisteiden lukumäärä ja myönnetyt apteekkiluvat vuosina 2010─2018 (tilanne vuoden viimeisenä päivänä)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Apteekit

618

620

618

616

615

612

613

616

618

Sivuapteekit

194

198

200

199

201

204

201

196

196

Palvelupisteet*

(109)

22

(na)

36 (64)

55

(43)

86

(20)

93

(10)

108

(3)

107

109

Verkkopalvelu**

-

(na)

(na)

(na)

(na)

101

105

102

104

Uusia apteekkeja perustettu***

0

0

2

0

0 (1)

0 (1)

2 (0)

11 (3)

8 (2)

Apteekki suljettu****

0 (1)

1 (1)

0 (2)

2 (2)

0 (2)

0 (1)

1 (3)

0 (2)

0 (1)

Myönnetyt apteekkiluvat

74

91

68

61

60

76

69

89

78

Myönnetyt sivuapteekkiluvat

31

36

16

20

24

23

18

24

27

* suluissa lääkekaappien lukumäärä, laki palvelupisteistä tullut voimaan 1.2.2011

** laki apteekkien verkkopalveluista tullut voimaan 1.2.2011

*** suluissa kyseisenä vuonna avanneiden uusien apteekkien lukumäärä

**** suluissa kyseisenä vuonna suljetut sivuapteekit

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

 

Kuvio. Apteekkitoimipisteiden lukumäärä Suomessa vuosina 2010─2018 (tilanne vuoden viimeisenä päivänä)  

Kuvio. Apteekkitoimipisteiden lukumäärä Suomessa vuosina 2010─2018 (tilanne vuoden viimeisenä päivänä)

Kuvio. Vuosina 2010─2018 Suomessa perustetut ja suljetut apteekit

 

Kuvio. Vuosina 2010─2018 Suomessa perustetut ja suljetut apteekit

Apteekkien aukioloajat

 

Taulukko. Yksityisten apteekkien aukioloajat vuosina 2017─2018

2017

2018

Avoinna pääapteekit

keskiarvo (h/viikko)

58

58

Avoinna pääapteekit ma-pe keskiarvo (h/päivä)

10

10

Avoinna sivuapteekit

keskiarvo (h/viikko)

40

40

Avoinna sivuapteekit ma-pe keskiarvo (h/päivä)

8

8

Avoinna la (%)

77

76

Avoinna su (%)

26

27

Avoinna keskiarvo (h/viikko)

54

54

Avoinna ma-pe keskiarvo (h/päivä)

9,5

9,4

Avoinna la  keskiarvo (h)

6,5

6,5

Avoinna su keskiarvo (h)

5,4

5,5

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Kuvio. Yksityisten pää- ja sivuapteekkien keskimääräinen aukioloaika vuonna 2018

 

Kuvio. Yksityisten pää- ja sivuapteekkien keskimääräinen aukioloaika vuonna 2018

Apteekkipalveluiden alueellinen saatavuus

 

Taulukko. Apteekkien lukumäärä (pää- ja sivuapteekit) maakunnittain asukasmäärään suhteutettuna vuosina 2017─2018

 

Maakunta

Asukasta per apteekki 2017

Asukasta per apteekki

2018

Apteekkien lukumäärä

2017

Apteekkien lukumäärä

2018

Uusimaa

10613

10712

156

156

Ahvenanmaa

7372

7447

4

4

Pirkanmaa

7315

7255

70

71

Päijät-Häme

7187

7165

28

28

Pohjois-Pohjanmaa

6864

6869

60

60

Etelä-Karjala

6493

6438

20

20

Keski-Pohjanmaa

6253

6222

11

11

Kanta-Häme

6169

6120

28

28

Varsinais-Suomi

5971

5982

80

80

Pohjanmaa

5655

5650

32

32

Kymenlaakso

5485

5418

32

32

Pohjois-Savo

5481

5339

45

46

Lappi

5431

5410

33

33

Keski-Suomi

5412

5402

51

51

Etelä-Pohjanmaa

5303

5270

36

36

Kainuu

5283

5219

14

14

Pohjois-Karjala

5258

5234

31

31

Satakunta

5248

5205

42

42

Etelä-Savo

3774

3708

39

39

Koko maa

6790

6779

812

814

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea


Kuvio. Apteekkien lukumäärä maakunnittain asukasmäärään suhteutettuna vuonna 2017, Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FimeaLähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

 

Kuvio. Apteekkien lukumäärä maakunnittain asukasmäärään suhteutettuna vuonna 2017, Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

 

Väestön kokemus apteekkipalveluiden saatavuudesta

 

Taulukko. Väestön kokemus apteekkipalveluiden saatavuudesta Suomessa

2017

Täysin tai jokseenkin samaa mieltä

n=7920

%

2019

Täysin tai jokseenkin samaa mieltä

n=2104

%

Apteekkeja on riittävän lähellä, jotta saan lääkkeeni vaivattomasti

89,9

94,8

Lääkkeiden hankinta on vaikeaa vähäisten ostopaikkojen vuoksi

7,0

5,8

Olen usein ollut tilanteessa, jossa olisin tarvinnut lääkettä, mutta apteekki on ollut kiinni

10,8

18,7

Lähde: Lääkebarometri, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

 

Kuvio. Väestön kokemus apteekkipalveluiden saatavuudesta Suomessa

Kuvio. Väestön kokemus apteekkipalveluiden saatavuudesta Suomessa