Kehittäminen aihekuva

Apteekkien talous

Apteekkien talous

Fimea seuraa apteekkien taloudellisen tilanteen kehittymistä laatimalla vuosittain apteekkien tilinpäätösanalyysin, joka pohjautuu apteekkarien lähettämiin taloustietoihin. Taloustiedot kerätään apteekeilta ja apteekkien yhteydessä toimivilta yhtiöiltä sähköisesti. Fimean tietojensaantioikeus perustuu lääkelakiin (395/1987).

Apteekkien tilinpäätösanalyysissä kuvataan apteekkien kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta sekä tarkastellaan apteekkien yhteydessä toimivien yhtiöiden vaikutusta apteekkien kannattavuuteen.

Tarkoituksena on tuottaa riippumatonta tietoa apteekkitaloudesta apteekkareille, apteekkien työntekijöille, eri viranomaisille, muille sidosryhmille sekä julkisen päätöksenteon tarpeisiin.

Yksityisten apteekkien kannattavuus

Liikevaihto

Taulukko. Yksityisten apteekkien keskimääräinen liikevaihto vuosina 2008─2018 (Milj. euroa)

Yksityisten apteekkien keskimääräinen liikevaihto vuosina 2008─2018 (Milj. euroa)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Apteekkien lukumäärä

608

608

608

604

606

603

594

591

592

602

608

M€

3,35

3,34

3,30

3,35

3,48

3,55

3,67

3,81

3,91

3,78

3,95

Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, %

-

-0,3

-1,2

1,5

3,9

2,0

3,4

3,8

2,6

-3,3

3,5

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Yksityisten apteekkien keskimääräinen liikevaihto vuosina 2008-2018

Kuvio. Yksityisten apteekkien keskimääräinen liikevaihto vuosina 2008─2018 (Milj. euroa)

Liikevoitto

Taulukko. Yksityisten apteekkien keskimääräinen liikevoitto vuosina 2008─2018 (tuhatta euroa)

Yksityisten apteekkien keskimääräinen liikevoitto vuosina 2008─2018 (tuhatta euroa)

2008

*

2009

*

2010

*

2011

**

2012 **

2013

**

2014

**

2015

**

2016

**

2017

***

2018

***

Apteekkien lukumäärä

531

544

549

523

532

546

550

532

549

554

522

Liikevoitto tuhatta €

275

253

243

240

249

248

263

267

264

254

252

Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, %

   -

-8,0

-4,0

-1,2

3,8

-0,4

6,0

1,5

-1,1

-3,8

-0,7

*liikevoitto ennen veroja ja palkkaoikaisua

**liikevoitto ennen satunnaisia eriä, veroja ja palkkaoikaisua

***liikevoitto ennen tilinpäätössiirtoja, veroja ja palkkaoikaisua

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Yksityisten apteekkien keskimääräinen liikevoitto 2008-2018 (tuhat €)

Kuvio. Yksityisten apteekkien keskimääräinen liikevoitto vuosina 2008─2018 (tuhatta euroa)

Myyntikate

Taulukko. Yksityisten apteekkien keskimääräiset myyntikateprosentit vuosina 2008─2018

Yksityisten apteekkien keskimääräiset myyntikateprosentit vuosina 2008─2018

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Apteekkien lukumäärä

571

566

576

567

na

na

na

532

592

595

606

Myyntikate-prosentti 1 *

31,7

31,9

32,1

32,1

32,1

32,2

32,1

31,8

31,9

31,2

29,6

Myyntikate-prosentti 2**

26,2

26,7

27,3

27,4

27,3

27,3

27,2

26,6

26,8

25,9

23,2

*Myyntikateprosentti 1 on laskettu vähentämällä liikevaihdosta muuttuvat kustannukset,

**Myyntikateprosentti 2:ssa on tämän lisäksi otettu huomioon apteekkimaksu tai apteekkivero

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Yksityisten apteekkien myyntikateprosentti vuosina 2008-2018

Kuvio. Yksityisten apteekkien keskimääräinen myyntikateprosentti vuosina 2008─2018

Yksityisten apteekkien vakavaraisuus ja maksuvalmius

Omavaraisuusaste

Taulukko. Yksityisten apteekkien omavaraisuusaste vuosina 2011─2018

Yksityisten apteekkien omavaraisuusaste vuosina 2011─2018

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Apteekkien lukumäärä

604

108

97

89

88

84

597

599

Heikko, %

29

31

31

35

33

29

22

24

Tyydyttävä, %

22

11

13

18

24

29

24

25

Hyvä, %

49

58

56

47

43

43

54

51

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Yksityisten apteekkien omavaraisuusasteen jakautuminen aineistossa vuosina 2011-2018

Kuvio. Yksityisten apteekkien omavaraisuusasteen jakautuminen aineistossa vuosina 2011─2018

Suhteellinen velkaantuneisuus

Taulukko. Yksityisten apteekkien suhteellisen velkaantuneisuuden jakautuminen aineistossa vuosina 2012─2018

Yksityisten apteekkien suhteellisen velkaantuneisuuden jakautuminen aineistossa vuosina 2012─2018

Vuosi

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Apteekkien lukumäärä

108

97

89

88

84

601

608

Heikko

0

0

0

0

0

Ei tiedossa

3

Tyydyttävä

0

0

0

0

0

Ei tiedossa

3

Hyvä

108

(100 %)

97

(100 %)

89

(100 %)

88

(100 %)

84

(100 %)

592

(98,5 %)

602

(99 %)

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Maksuvalmius

Taulukko. Yksityisten apteekkien maksuvalmiuden jakaantuminen aineistossa Current ratio tunnusluvun avulla mitattuna vuosina 2012─2018

Yksityisten apteekkien maksuvalmiuden jakaantuminen aineistossa Current ratio tunnusluvun avulla mitattuna vuosina 2012─2018

Vuosi

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Apteekkien lukumäärä

108

97

89

88

84

594

608

Heikko

11 (10 %)

13 (13 %)

12 (13 %)

30 (34 %)

6 (7 %)

164 (28 %)

69 (11 %)

Tyydyttävä

40 (37 %)

35 (36 %)

41 (47 %)

40 (46 %)

49 (58 %)

315 (53 %)

374 (62 %)

Hyvä

57 (53 %)

49 (51 %)

36 (40 %)

18 (20 %)

29 (35 %)

115 (19 %)

165 (27 %)

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Apteekkien maksuvalmiuden jakautuminen vuosina 2012-2018

Kuvio. Yksityisten apteekkien maksuvalmiuden jakaantuminen aineistossa Current ratio tunnusluvun avulla mitattuna vuosina 2012─2018

Yhtiötoiminta

Taulukko. Apteekkien tiloissa toimivien yhtiöiden lukumäärä, liikevaihto ja liikevoitto vuosina 2012─2018

Apteekkien tiloissa toimivien yhtiöiden lukumäärä, liikevaihto ja liikevoitto vuosina 2012─2018

Vuosi

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Yhtiöiden lukumäärä

165

164

181

180

158

200

203

Liikevaihdon keskiarvo, €

684 000

Ei tiedossa

Ei tiedossa

790 000

800 000

870 000

942 000

Liikevoiton keskiarvo ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, €

189 000

Ei tiedossa

Ei tiedossa

211 100

217 700

238 000

244 600

Lähde: Fimean apteekeilta keräämät taloustiedot

Lue lisää:

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2020 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2015-2018.
ISSN 1799-7143, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2020.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2019 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2014–2017.
ISSN 1799-7143, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2019.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 5/2018 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2013–2016.
ISSN 1799-7143, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2018.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2017 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2012–2015. 2. korjattu painos.
ISSN 1799-7143, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2016.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 6/2015 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2011-2014.
ISSN 1799-7143, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2015.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 4/2014 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2010–2013.
ISSN 1799-7143, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2014.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 5/2013 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2009–2012. 2., korjattu painos.
ISSN 1799-7143, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2014.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 5/2012 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2008–2011.
ISSN 1799-7143, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2012.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2011 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2008–2010.
ISSN 1799-7143, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2011.

Lisätietoa:

Reinikainen Leena, kehittämissuunnittelija, puh. 029 5223520