Apteekkien talous

Apteekkien talous

Fimea seuraa apteekkien taloudellisen tilanteen kehittymistä laatimalla vuosittain apteekkien tilinpäätösanalyysin, joka pohjautuu apteekkarien lähettämiin taloustietoihin. Taloustiedot kerätään apteekeilta ja apteekkien yhteydessä toimivilta yhtiöiltä sähköisesti. Fimean tietojensaantioikeus perustuu lääkelakiin (395/1987).

Apteekkien tilinpäätösanalyysissä kuvataan apteekkien kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta sekä tarkastellaan apteekkien yhteydessä toimivien yhtiöiden vaikutusta apteekkien kannattavuuteen.

Tarkoituksena on tuottaa riippumatonta tietoa apteekkitaloudesta apteekkareille, apteekkien työntekijöille, eri viranomaisille, muille sidosryhmille sekä julkisen päätöksenteon tarpeisiin.

Yksityisten apteekkien kannattavuus

Liikevaihto

Taulukko. Yksityisten apteekkien keskimääräinen liikevaihto vuosina 2008─2021 (Milj. euroa)

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Apteekkien lukumäärä 608 608 608 604 606 603 594 591 592 602 608 613 621 620
Miljoonaa euroa 3,35 3,34 3,30 3,35 3,48 3,55 3,67 3,81 3,91 3,78 3,95 4,08 4,16 4,26
Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, % - -0,3 -1,2 1,5 3,9 2,0 3,4 3,8 2,6 -3,3 4,5 3,3 2,0 2,4

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Yksityisten apteekkien keskimääräinen liikevaihto oli vuonna 2008 noin 3,35 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 yksityisten apteekkien keskimääräinen liikevaihto oli 4,26 miljoonaa euroa. Vuosien 2008-2021 aikana yksityisten apteekkien keskimääräinen liikevaihto on kasvanut noin 27 prosenttia.nullnullnull

Kuvio. Yksityisten apteekkien keskimääräinen liikevaihto vuosina 2008─2021 (Milj. euroa)

Liikevoitto

Taulukko. Yksityisten apteekkien keskimääräinen liikevoitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja vuosina 2008─2021 (tuhatta euroa)

  2008 * 2009 * 2010 * 2011 ** 2012 ** 2013 ** 2014 ** 2015 ** 2016 ** 2017 *** 2018 *** 2019 *** 2020 *** 2021 ***
Apteekkien lukumäärä 531 544 549 523 532 546 550 532 549 554 522 551 553 540
Liikevoitto tuhatta € 275 253 243 240 249 248 263 267 264 254 252 247 248 246
Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, % - -8,0 -4,0 -1,2 3,8 -0,4 6,0 1,5 -1,1 -3,8 -0,8 -2,0 +0,4 -1,4

*liikevoitto ennen veroja ja palkkaoikaisua
**liikevoitto ennen satunnaisia eriä, veroja ja palkkaoikaisua
***liikevoitto ennen tilinpäätössiirtoja, veroja ja palkkaoikaisua

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Vuonna 2008 yksityisten apteekkien keskimääräinen liikevoitto oli 275000 euroa. Vuonna 2021 vastaava luku oli 246000 euroa. Vuosien 2008-2021 aikana yksityisten apteekkien keskimääräinen liikevoitto on laskenut noin 10,5 prosenttia. Muutos ei kuitenkaan ole ollut lineaarinen, vaan muutoksen suunta on vaihdellut vuosittain jonkin verran.nullnullnull

Kuvio. Yksityisten apteekkien keskimääräinen liikevoitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja vuosina 2008─2021 (tuhatta euroa)

Myyntikate

Taulukko. Yksityisten apteekkien keskimääräiset myyntikateprosentit vuosina 2008─2021

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Apteekkien lukumäärä 571 566 576 567 na na na 532 592 595 606 612 614 620
Myyntikate-prosentti 1* 31,7 31,9 32,1 32,1 32,1 32,2 32,1 31,8 31,9 31,2 29,6 28,9 27,7 27,6
Myyntikate-prosentti 2** 26,2 26,7 27,3 27,4 27,3 27,3 27,2 26,6 26,8 25,9 23,2 23,4 21,1 21,0

*Myyntikateprosentti 1 on laskettu vähentämällä liikevaihdosta muuttuvat kustannukset,
**Myyntikateprosentti 2:ssa on tämän lisäksi otettu huomioon apteekkimaksu tai apteekkivero

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Yksityisten apteekkien keskimääräiset myyntikateprosentit ovat laskeneet vuoden 2008 31,7 prosentista vuoden 2021 27,6 prosenttiin eli lähes 12 prosenttia. Kun apteekkivero otetaan huomioon, on laskua ollut lähes 20 prosenttia.nullnullnull

Kuvio. Yksityisten apteekkien keskimääräinen myyntikateprosentti vuosina 2008─2021

Yksityisten apteekkien vakavaraisuus ja maksuvalmius

Omavaraisuusaste

Taulukko. Yksityisten apteekkien omavaraisuusaste vuosina 2011─2021

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 2020 2021

Apteekkien lukumäärä

604

108

97

89

88

84

597

599

602 609 620

Heikko, %

29

31

31

35

33

29

22

24

25 27 25

Tyydyttävä, %

22

11

13

18

24

29

24

25

25 23 24

Hyvä, %

49

58

56

47

43

43

54

51

50 50 51

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Yksityisten apteekkien omavaraisuusaste on pysynyt vuosien 2011-2021 aikana jokseenkin samanalaisena. Vuonna 2021 51 prosentilla apteekeista oli hyvä omavaraisuusaste, 24 prosentilla omavaraisuusaste oli tyydyttävä ja 25 prosentilla heikko.nullnullnull

Kuvio. Yksityisten apteekkien omavaraisuusaste vuosina 2011─2021

Suhteellinen velkaantuneisuus

Taulukko. Yksityisten apteekkien suhteellisen velkaantuneisuuden jakautuminen aineistossa vuosina 2012─2021

Vuosi 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Apteekkien lukumäärä 108 97 89 88 84 601 608 613 613 620
Heikko 0 0 0 0 0 Ei tietoa 3 1 1 1
Tyydyttävä 0 0 0 0 0 Ei tietoa 3 6 10 10
Hyvä 108 (100 %) 97 (100 %) 89 (100 %) 88 (100 %) 84 (100 %) 592 (98,5 %) 602 (99 %) 606 (99 %) 602 (98 %) 609 (98 %)

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Maksuvalmius

Taulukko. Yksityisten apteekkien maksuvalmiuden jakaantuminen aineistossa Current ratio tunnusluvun avulla mitattuna vuosina 2012–2021

Vuosi

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 2020 2021

Apteekkien lukumäärä

108

97

89

88

84

594

608

611 613 620

Heikko

11 (10 %)

13 (13 %)

12 (13 %)

30 (34 %)

6 (7 %)

164 (28 %)

69 (11 %)

90 (15 %) 70 (11 %) 62 (10 %)

Tyydyttävä

40 (37 %)

35 (36 %)

41 (47 %)

40 (46 %)

49 (58 %)

315 (53 %)

374 (62 %)

383 (63 %) 403 (66 %) 398 (64 %)

Hyvä

57 (53 %)

49 (51 %)

36 (40 %)

18 (20 %)

29 (35 %)

115 (19 %)

165 (27 %)

138 (22 %) 140 (23 %) 160 (26 %)

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Apteekkien maksuvalmius vaihtelee jonkin verran vuosittain. Esimerkiksi vuonna 2021 26 prosentilla yksityistä apteekeista maksuvalmius oli hyvä, 64 prosentilla tyydyttävä ja 10 prosentilla heikko.nullnullnull

Kuvio. Yksityisten apteekkien maksuvalmiuden jakaantuminen aineistossa Current ratio tunnusluvun avulla mitattuna vuosina 2012–2021

Yhtiötoiminta

Taulukko. Apteekkien tiloissa toimivien yhtiöiden lukumäärä, liikevaihto ja liikevoitto vuosina 2012─2021

Vuosi

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 2020 2021

Yhtiöiden lukumäärä

165

164

181

180

158

200

203

224 233 226

Liikevaihdon keskiarvo, miljoonaa euroa

0,68

Ei tietoa

Ei tietoa

0,79

0,80

0,87

0,94

0,95 0,97 0,96

Liikevaihdon mediaani, miljoonaa euroa

Ei tietoa

Ei tietoa

Ei tietoa

Ei tietoa

Ei tietoa

0,71

0,74

0,77 0,79 0,73
Liikevoiton keskiarvo ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, miljoonaa euroa 0,19 Ei tietoa Ei tietoa 0,21 0,22 0,24 0,24 0,26 0,25 0,26
Liikevoiton mediaani ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, miljoonaa euroa Ei tietoa Ei tietoa Ei tietoa Ei tietoa Ei tietoa 0,19 0,19 0,21 0,20 0,19
Liikevoittoprosentti Ei tietoa Ei tietoa Ei tietoa Ei tietoa 27,2 27,4 26,0 27,2 25,9 26,7

Lähde: Fimean apteekeilta keräämät taloustiedot

Lue lisää:

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2023: Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2018–2021 (pdf, www.julkari.fi)

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 6/2022: Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2017–2020 (pdf, www.julkari.fi) 

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 7/2021: Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2016–2019  (pdf, www.julkari.fi)

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2020: Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2015–2018 (pdf, www.julkari.fi) 

Lisätietoa:

Reinikainen Leena, kehittämisasiantuntija, puh. 029 5223520