Apteekkien talous

Apteekkien talous

Fimea seuraa apteekkien taloudellisen tilanteen kehittymistä laatimalla vuosittain apteekkien tilinpäätösanalyysin, joka pohjautuu apteekkarien lähettämiin taloustietoihin. Taloustiedot kerätään apteekeilta ja apteekkien yhteydessä toimivilta yhtiöiltä sähköisesti. Fimean tietojensaantioikeus perustuu lääkelakiin (395/1987).

Apteekkien tilinpäätösanalyysissä kuvataan apteekkien kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta sekä tarkastellaan apteekkien yhteydessä toimivien yhtiöiden vaikutusta apteekkien kannattavuuteen.

Tarkoituksena on tuottaa riippumatonta tietoa apteekkitaloudesta apteekkareille, apteekkien työntekijöille, eri viranomaisille, muille sidosryhmille sekä julkisen päätöksenteon tarpeisiin.

Yksityisten apteekkien kannattavuus

Liikevaihto

Taulukko. Yksityisten apteekkien keskimääräinen liikevaihto vuosina 2008─2020 (Milj. euroa)

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
n 608 608 608 604 606 603 594 591 592 602 608 613 621
M€ 3,35 3,34 3,30 3,35 3,48 3,55 3,67 3,81 3,91 3,78 3,95 4,08 4,16
Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, % - -0,3 -1,2 1,5 3,9 2,0 3,4 3,8 2,6 -3,3 4,5 3,3 2,0

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Yksityisten apteekkien keskimääräinen liikevaihto vuosina 2008-2020 (M€)

Kuvio. Yksityisten apteekkien keskimääräinen liikevaihto vuosina 2008─2020 (Milj. euroa)

Liikevoitto

Taulukko. Yksityisten apteekkien keskimääräinen liikevoitto vuosina 2008─2020 (tuhatta euroa)

  2008 * 2009 * 2010 * 2011 ** 2012 ** 2013 ** 2014 ** 2015 ** 2016 ** 2017 *** 2018 *** 2019 *** 2020 ***
Apteekkien lukumäärä 531 544 549 523 532 546 550 532 549 554 522 551 553
Liikevoitto tuhatta € 275 253 243 240 249 248 263 267 264 254 252 247 248
Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, % - -8,0 -4,0 -1,2 3,8 -0,4 6,0 1,5 -1,1 -3,8 -0,8 -2,0 +0,4

*liikevoitto ennen veroja ja palkkaoikaisua
**liikevoitto ennen satunnaisia eriä, veroja ja palkkaoikaisua
***liikevoitto ennen tilinpäätössiirtoja, veroja ja palkkaoikaisua

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Yksityisten apteekkien keskimääräinen liikevoitto 2008-2019 (tuhat €)

Kuvio. Yksityisten apteekkien keskimääräinen liikevoitto vuosina 2008─2020 (tuhatta euroa)

Myyntikate

Taulukko. Yksityisten apteekkien keskimääräiset myyntikateprosentit vuosina 2008─2020

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Apteekkien lukumäärä 571 566 576 567 na na na 532 592 595 606 612 614
Myyntikate-prosentti 1* 31,7 31,9 32,1 32,1 32,1 32,2 32,1 31,8 31,9 31,2 29,6 28,9 27,7
Myyntikate-prosentti 2** 26,2 26,7 27,3 27,4 27,3 27,3 27,2 26,6 26,8 25,9 23,2 23,4 21,1

*Myyntikateprosentti 1 on laskettu vähentämällä liikevaihdosta muuttuvat kustannukset,
**Myyntikateprosentti 2:ssa on tämän lisäksi otettu huomioon apteekkimaksu tai apteekkivero

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Yksityisten apteekkien myyntikateprosentti vuosina 2008-2020.

Kuvio. Yksityisten apteekkien keskimääräinen myyntikateprosentti vuosina 2008─2020

Yksityisten apteekkien vakavaraisuus ja maksuvalmius

Omavaraisuusaste

Taulukko. Yksityisten apteekkien omavaraisuusaste vuosina 2011─2020

Yksityisten apteekkien omavaraisuusaste vuosina 2011─2020

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 2020

Apteekkien lukumäärä

604

108

97

89

88

84

597

599

602 609

Heikko, %

29

31

31

35

33

29

22

24

25 27

Tyydyttävä, %

22

11

13

18

24

29

24

25

25 23

Hyvä, %

49

58

56

47

43

43

54

51

50 50

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

ksityisten apteekkien omavaraisuusasteen jakautuminen aineistossa vuosina 2011─2020.

Kuvio. Yksityisten apteekkien omavaraisuusasteen jakautuminen aineistossa vuosina 2011─2020

Suhteellinen velkaantuneisuus

Taulukko. Yksityisten apteekkien suhteellisen velkaantuneisuuden jakautuminen aineistossa vuosina 2012─2020

Vuosi 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Apteekkien lukumäärä 108 97 89 88 84 601 608 613 613
Heikko 0 0 0 0 0 Ei tiedossa 3 1 1
Tyydyttävä 0 0 0 0 0 Ei tiedossa 3 6 10
Hyvä 108 (100 %) 97 (100 %) 89 (100 %) 88 (100 %) 84 (100 %) 592 (98,5 %) 602 (99 %) 606 (99 %) 602 (98 %)

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Maksuvalmius

Taulukko. Yksityisten apteekkien maksuvalmiuden jakaantuminen aineistossa Current ratio tunnusluvun avulla mitattuna vuosina 2012–2020

Yksityisten apteekkien maksuvalmiuden jakaantuminen aineistossa Current ratio tunnusluvun avulla mitattuna vuosina 2012─2019

Vuosi

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 2020

Apteekkien lukumäärä

108

97

89

88

84

594

608

611 613

Heikko

11 (10 %)

13 (13 %)

12 (13 %)

30 (34 %)

6 (7 %)

164 (28 %)

69 (11 %)

90 (15 %) 70 (11 %)

Tyydyttävä

40 (37 %)

35 (36 %)

41 (47 %)

40 (46 %)

49 (58 %)

315 (53 %)

374 (62 %)

383 (63 %) 403 (66 %)

Hyvä

57 (53 %)

49 (51 %)

36 (40 %)

18 (20 %)

29 (35 %)

115 (19 %)

165 (27 %)

138 (22 %) 140 (23 %)

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Yksityisten apteekkien maksuvalmiuden jakaantuminen aineistossa Current ratio tunnusluvun avulla mitattuna vuosina 2012–2020

Kuvio. Yksityisten apteekkien maksuvalmiuden jakaantuminen aineistossa Current ratio tunnusluvun avulla mitattuna vuosina 2012–2020

Yhtiötoiminta

Taulukko. Apteekkien tiloissa toimivien yhtiöiden lukumäärä, liikevaihto ja liikevoitto vuosina 2012─2020

Apteekkien tiloissa toimivien yhtiöiden lukumäärä, liikevaihto ja liikevoitto vuosina 2012─2020

Vuosi

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 2020

Yhtiöiden lukumäärä

165

164

181

180

158

200

203

224 233

Liikevaihdon keskiarvo, €

684 000

Ei tiedossa

Ei tiedossa

790 000

800 000

870 000

942 000

953 400 973 800

Liikevoiton keskiarvo ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, €

189 000

Ei tiedossa

Ei tiedossa

211 100

217 700

238 000

244 600

259 400 251 800

Lähde: Fimean apteekeilta keräämät taloustiedot

Lue lisää:

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 10/2022 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2017–2020.
ISSN 1799-7143, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2022.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 7/2021 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2016-2019.
ISSN 1799-7143, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2021.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2020 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2015-2018.
ISSN 1799-7143, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2020.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2019 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2014–2017.
ISSN 1799-7143, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2019.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 5/2018 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2013–2016.
ISSN 1799-7143, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2018.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2017 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2012–2015. 2. korjattu painos.
ISSN 1799-7143, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2016.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 6/2015 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2011-2014.
ISSN 1799-7143, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2015.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 4/2014 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2010–2013.
ISSN 1799-7143, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2014.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 5/2013 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2009–2012. 2., korjattu painos.
ISSN 1799-7143, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2014.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 5/2012 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2008–2011.
ISSN 1799-7143, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2012.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2011 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2008–2010.
ISSN 1799-7143, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2011.

Lisätietoa:

Reinikainen Leena, kehittämissuunnittelija, puh. 029 5223520