Kehittäminen aihekuva

Apteekkitoiminta

Apteekkien talous

Fimean tehtävänä on kehittää lääkealan ja lääkehuollon toimivuutta ja turvallisuutta (Laki lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta 593/2009).

Yksityiset ja yliopistojen apteekit vastaavat avohuollon lääkejakelusta Suomessa. Fimea kokoaa, arvioi ja välittää tietoa apteekkien toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, väestölle, eri sidosryhmille sekä julkisen päätöksenteon tarpeisiin.

Apteekkitoiminta Suomessa 2020: 800 yksityistä apteekkia sivuapteekkeineen, 18 yliopistojen apteekkia sivuapteekkeineen, 123 apteekkien palvelupistettä, 143 apteekkien verkkopalvelua, 25 sairaala-apteekkia, 66 lääkekeskusta, 1 sotilasapteekki, 240 apteekkien yhteydessä toimivaa yhtiötä.

Lue lisää:

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2021: Lääketaksan, apteekkimaksun ja apteekkiveron kehittäminen Suomessa - Selvitys muutosehdotuksista, muutosten esteistä ja mahdollisista muutostekijöistä (pdf)

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 10/2018:

Itsehoitolääkkeiden jakelukanavat Euroopassa - kirjallisuuskatsaus (pdf)

 

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 3/2017:

Apteekkijärjestelmän sääntelyn purkaminen Euroopassa - toimenpiteet ja vaikutukset (pdf)

Lisätietoa

Lisätietoa

  • Reinikainen Leena
    Kehittämissuunnittelija puh. 0295223520