Kehittäminen aihekuva

Apteekkitoiminta

Apteekkien talous

Fimean tehtävänä on kehittää lääkealan ja lääkehuollon toimivuutta ja turvallisuutta (Laki lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta 593/2009).

Yksityiset ja yliopistojen apteekit vastaavat avohuollon lääkejakelusta Suomessa. Fimea kokoaa, arvioi ja välittää tietoa apteekkien toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, väestölle, eri sidosryhmille sekä julkisen päätöksenteon tarpeisiin.

Apteekkitoiminta Suomessa 2019. Suomessa toimi 799 yksityistä apteekkia sivuapteekkeineen sekä 18 yliopistojen apteekkia sivuapteekkeineen.

 

Lue lisää:

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 3/2017

Apteekkijärjestelmän sääntelyn purkaminen Euroopassa - toimenpiteet ja vaikutukset (pdf)

 

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja

Itsehoitolääkkeiden jakelukanavat Euroopassa - kirjallisuuskatsaus (pdf)

 

Lisätietoa

Lisätietoa

  • Reinikainen Leena
    kehittämissuunnittelija puh. 0295223520