Apteekkitoiminta

Apteekkien talous

Fimean tehtävänä on kehittää lääkealan ja lääkehuollon toimivuutta ja turvallisuutta (Laki lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta 593/2009).

Yksityiset ja yliopistojen apteekit vastaavat avohuollon lääkejakelusta Suomessa. Fimea kokoaa, arvioi ja välittää tietoa apteekkien toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, väestölle, eri sidosryhmille sekä julkisen päätöksenteon tarpeisiin.

Apteekkitoiminta Suomessa 2021: 805 Yksityistä apteekkia sivuapteekkeineen, 18 Yliopistojen apteekkia sivuapteekkeineen, 124 Apteekkien palvelupistettä, 225 Apteekkien verkkopalvelua, 25 Sairaala-apteekkia, 63 Lääkekeskusta, 1 Sotilasapteekki. Lisäksi noin 250 apteekkien yhteydessä toimivaa yhtiötä.

Lue lisää:

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2021: Lääketaksan, apteekkimaksun ja apteekkiveron kehittäminen Suomessa - Selvitys muutosehdotuksista, muutosten esteistä ja mahdollisista muutostekijöistä (pdf)

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 10/2018:

Itsehoitolääkkeiden jakelukanavat Euroopassa - kirjallisuuskatsaus (pdf)

 

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 3/2017:

Apteekkijärjestelmän sääntelyn purkaminen Euroopassa - toimenpiteet ja vaikutukset (pdf)

Lisätietoa

Lisätietoa

  • Reinikainen Leena
    Kehittämissuunnittelija / Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietopalvelut ja kehittämisjaosto puh. 0295223520