Henkilökortti

Henkilökorttiportletti

Kukkonen Maini

Ylitarkastaja
Yksikkö Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, SOHO -jaosto
Puhelin 0295223222
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@fimea.fi