Henkilökortti

Henkilökorttiportletti

Luoma Maaria

Lääketurva-assistentti
Yksikkö Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö, Haittavaikutusilmoitusjaosto
Puhelin 0295223488
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@fimea.fi