Henkilökortti

Henkilökorttiportletti

Pirttimäki Mari

Kliinisten lääketutkimusten koordinaattori
Organisaatio Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Puhelin 0295223380
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@fimea.fi