Henkilökortti

Henkilökorttiportletti

Salo Piia

Jaostopäällikkö
Yksikkö Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Farmaseuttiskemiallinen jaosto
Puhelin 0295223433
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@fimea.fi