Henkilökortti

Henkilökorttiportletti

Leinonen Eeva

Yksikön päällikkö
Yksikkö Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö
Puhelin 0295223220
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@fimea.fi