Henkilökortti

Henkilökorttiportletti

Lamminsalo Marko

Lääketaloustieteilijä
Yksikkö Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, HTA-jaosto
Puhelin 0295223668
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@fimea.fi