Eläinlääkkeet aihekuva

Uudet myyntiluvat

Eläinlääkkeiden uudet myyntiluvat

Myyntiluvan myöntäminen ei automaattisesti tarkoita sitä, että valmiste tuodaan markkinoille. Lisätietoja valmisteesta ja kaupassa olon voi tarkistaa Fimean lääkehausta. Valmistetta voidaan hakea kauppanimen lisäksi myös vaikuttavan aineen latinankielisellä nimellä.

Eläinlääkevalmisteen myyntilupa voidaan myöntää myös ilman suomen- ja ruotsinkielisiä valmistetekstejä (valmisteyhteenveto, pakkausseloste ja myyntipäällysmerkinnät). Tällöin on ehtona, että valmistetta ei saa tuoda markkinoille ennen kuin Fimea on hyväksynyt käännökset englanninkielisistä teksteistä.