Apteekit aihekuva

Verkkopalvelun yhteinen eurooppalainen tunnus

Verkkopalvelun yhteinen eurooppalainen tunnus

Euroopan unionin alueella toimivat lailliset lääkkeiden etämyyntiä tarjoavat verkkopalvelut voi tunnistaa yhteisestä tunnuksesta 1.7.2015 alkaen.

Euroopan komissio on antanut asetuksen yhteiseurooppalaisesta tunnuksesta ja sitä koskevista vaatimuksista. Lääkelain (395/1987) mukaan apteekin tulee käyttää verkkopalvelussaan tätä yhteiseurooppalaista tunnusta.

Tunnuksen käyttöönotosta on annettu Fimean määräys 1/2015.

Yhteisen tunnuksen käytöstä

Tunnuksen tulee näkyä selvästi verkkopalvelun jokaisella sivulla, joka liittyy lääkkeiden etämyyntiin yleisölle. EU-tunnukseen on lisättävä hyperlinkki Fimean ylläpitämään luetteloon laillisista verkkopalveluista.

Tunnusta tulee käyttää ohjeiden mukaisesti eikä sitä saa muokata tai luovuttaa edelleen kolmansille osapuolille.

Suomessa on käytössä kaksi tunnusta: suomenkielinen ja ruotsinkielinen. Suomenkielistä tunnusta tulee käyttää verkkoapteekin suomenkielisillä sivuilla ja ruotsinkielistä tunnusta vastaavasti ruotsinkielisillä sivuilla.

Tunnuksen käytössä tulee noudattaa säädettyjä vaatimuksia. Fimea valvoo tunnuksen oikeaa käyttöä.

Yhteisen tunnuksen luovutus verkkopalvelun käyttöön

Fimea lähettää tunnuksen verkkopalvelua ylläpitäville apteekkareille sähköpostitse siinä vaiheessa, kun se on käsitellyt apteekkarin toimittaman ilmoituksen verkkopalvelun ylläpitämisestä.

Tieto toimivaltaisesta viranomaisesta

Lisäksi 1.7.2015 alkaen ainakin verkkosivujen pääsivulla tulee olla toimivaltaisen viranomaisen yhteystiedot. Vähintään seuraavat tiedot tulee esittää:

  • viranomaisen nimi (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea)
  • sähköpostiosoite (kirjaamo@fimea.fi)
  • puhelinnumero (Fimean vaihde 029 522 3341)

Yhteiseurooppalainen tunnus

                              Laillisen verkkoapteekin yhteiseurooppalainen tunnus