Verkkopalvelutoiminta

Apteekin verkkopalvelulla tarkoitetaan lääkelain 38 §:n 4 kohdan (1112/2010) mukaan lääkkeiden myyntiä asiakkaan Internetin välityksellä tekemän tilauksen perusteella. Lääkelakiin lisätyn 52 b §:n mukaan verkkopalveluita voivat tarjota apteekkarit, Helsingin yliopiston apteekki ja Itä-Suomen yliopiston apteekki. Harvaan asutuilla alueilla lääkkeiden saatavuutta on mahdollista parantaa lääkkeiden internetmyynnin avulla.

Verkkopalvelun ylläpitämisestä tehtävä ennakkoilmoitus

Apteekin verkkopalvelun ylläpitämisestä on tehtävä ennakkoilmoitus Fimealle verkkosivuillamme olevalla lomakkeella. Toiminnan saa aloittaa, jollei Fimea ole 60 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta pyytänyt lisäselvitystä tai kieltänyt toiminnan aloittamista. Toiminnan varsinaisesta aloittamisesta on myös ilmoitettava.

Sähköisesti täytetty lomake tulostetaan ja lähetetään allekirjoitettuna Fimeaan. Allekirjoituksellaan hakija vahvistaa hakemuksessa esittämänsä tiedot oikeiksi.

Fimean verkkosivuilla on luettelo laillisista apteekkien verkkopalveluista. Apteekin verkkopalvelun verkkosivuilla tulee olla linkki tähän luetteloon.

Fimea on antanut 10.5.2011 määräyksen Apteekkien verkkopalvelusta. Määräys tuli voimaan 15.5.2011.

Apteekin verkkopalveluilmoituksen käsittely määräytyy Sosiaali- ja terveysministeriön Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen (1395/2011) mukaisesti.

Lisätietoa

  • Leinonen Eeva
    yksikön päällikkö puh. 0295223220