Apteekkimaksu

Apteekkarit maksavat valtiolle vuosittain apteekkimaksua apteekin liikevaihdon perusteella. Apteekkimaksun tarkoituksena on turvata maankattavat apteekkipalvelut ja tasata apteekkien välisiä tuloeroja. Apteekkimaksun suuruus määräytyy apteekkimaksusta annetun lain (148/1946) mukaisesti. Keskimäärin apteekkimaksu on noin seitsemän prosenttia apteekin liikevaihdosta.

Apteekkimaksulakia on muutettu vuoden 2014 alusta. Muutettu lainsäädäntö koskee vuoden 2013 liikevaihdon perusteella määrättävää apteekkimaksua ja muutoksella tavoitellaan sitä, että sivuapteekin ylläpidosta tulee pienille apteekeille taloudellisesti houkuttelevampaa.

Apteekkimaksu määräytyy edelleen apteekkiliikkeen liikevaihdon mukaan, mutta maksun laskennallisia perusteita on muutettu. Apteekit on jaettu kolmeen eri ryhmään apteekkimaksun perusteena olevan apteekkiliikkeen (apteekki, sen sivuapteekit, palvelupisteet, verkkopalvelu ja lääkekaapit) liikevaihdon mukaan.

Jos apteekkiliikkeen yhteenlaskettu liikevaihto on

  • alle 2,6 miljoonaa euroa, apteekkimaksu lasketaan erikseen pääapteekin ja kunkin sivuapteekin osalta.
  • yli 3,5 miljoonaa euroa, apteekkimaksu lasketaan kuten ennenkin eli apteekkiliikkeen yhteenlasketusta liikevaihdosta sivuapteekkivähennys huomioon ottaen.
  • 2,6 - 3,5 miljoonaa euroa, apteekkimaksu lasketaan painotettuna keskiarvona liikevaihdon perusteella. Maksu määräytyy näin osittain pääapteekille ja kullekin sivuapteekille erikseen lasketusta apteekkimaksusta ja osittain apteekkiliikkeen liikevaihdon perusteella lasketusta apteekkimaksusta.

Sivuapteekkivähennys otetaan huomioon ainoastaan apteekkiliikkeen liikevaihdon laskennassa. Apteekkimaksu määräytyy näiden laskelmien painotettujen keskiarvojen yhteissummasta.

Apteekkimaksua laskettaessa ns. sivuapteekkivähennys otetaan huomioon laissa ilmoitetulla tavalla.

Yksityisten apteekkien liikevaihdon keskiarvo, johon ei lasketa mukaan sivuapteekkien liikevaihtoa, oli 3.4 miljoonaa euroa vuonna 2015. Tämän perusteella niille sivuapteekeille, joiden liikevaihto vuonna 2016 on vähintään puolet tästä eli 1,7 miljoonaa euroa, ei apteekkimaksulain 2§:n 3 momentin mukaan anneta sivuapteekkivähennystä edellyttäen, että sivuapteekin perustamisesta vuonna 2016 on kulunut vähintään viisi vuotta. Sivuapteekin liikevaihdolla tarkoitetaan sivuapteekin arvonlisäverotonta liikevaihtoa ennen vähennyksiä.

Apteekkimaksuilmoitus

Apteekkarin tulee ilmoittaa vuoden 2016 apteekkimaksun määräämiseen tarvittavat tiedot Fimean vahvistamalla lomakkeella ”Ilmoitus apteekin tuloista ja menoista apteekkimaksun määräämistä varten”. Apteekkimaksuilmoitus tulee jättää Fimealle yhtenä kokonaisuutena toukokuun 1. päivään 2017 mennessä.

Ilmoituslomake apteekin tuloista ja menoista apteekkimaksun määräämistä varten täyttöohjeineen löytyy Lomakkeet-sivulta.

Lisätietoa

  • Nyström Mia
    talouskoordinaattori puh. 0295223633