Apteekit aihekuva

Sivuapteekkiluvan hakeminen

Sivuapteekkiluvan hakeminen

Apteekkilupaan voidaan liittää lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi apteekkiliikkeen aukioloaikoja tai sivuapteekin ja apteekin palvelupisteen ylläpitämistä koskevia ehtoja (lääkelain 40 §). Sivuapteekin pitäminen voi siten olla velvoitteena (apteekkiluvan ehtona) tai oikeutena.

Ehtona oleva sivuapteekki

Fimea asettaa sivuapteekin pitämisen apteekkilupaan liittyväksi ehdoksi, jos sivuapteekin pitämisellä on erityinen merkitys lääkkeiden saatavuuden turvaamisessa alueellaan. Apteekkilupaan asetettu ehto velvoittaa kyseisen sivuapteekin pitämiseen. Jos sivuapteekin pitäminen on apteekkiluvan ehtona, ehto on mainittu hakukuulutuksessa, eikä sivuapteekkilupaa tarvitse hakea erikseen. Apteekkilupa-asia ja sivuapteekin pitäminen käsitellään tällöin yhdessä ja niistä annetaan yksi päätös.

Oikeutena oleva sivuapteekki

Jos sivuapteekin pitämistä ei ole asetettu apteekkiluvan ehdoksi, julistetaan sivuapteekkilupa haettavaksi kuulutuksessa oikeutena. Tällöin sivuapteekkilupaa on haettava erikseen ja sivuapteekkilupa-asia ratkaistaan erillisenä asiana apteekkilupa-asiasta.

Sähköisessä asioinnissa sivuapteekkilupahakemus tulee täyttää erikseen haettaessa myös sivuapteekkia. Sähköisessä asioinnissa haettavissa apteekeissa näkyy erikseen sekä pääapteekin että sivuapteekin nimet. Haettaessa lupaa muuten kuin sähköisessä asioinnissa, tulee hakulomakkeeseen täyttää myös haettavaa sivuapteekkia koskevat tiedot.

Fimea muistuttaa, että kannanotto sivuapteekkiluvan hakemisesta on esitettävä hakuajan päättymiseen mennessä. Haku-ajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Oikeutena olevaa sivuapteekkia voi hakea myös hakematta sen pääapteekkia. Pelkkää sivuapteekkia voivat hakea ainoastaan apteekkarihakijat. Mikäli haetaan pelkkää sivuapteekkia, sähköisessä asioinnissa lähetetään ainoastaan sivuapteekkilupahakemus tai täytetään lupahakemus ainoastaan sivuapteekin osalta.

Sivuapteekkiluvan hakeminen muissa yhteyksissä

Fimea voi pyytää sivuapteekkilupahakemuksia myös muulloin kuin apteekkiluvan kuulutuksen yhteydessä. Fimea voi päättää apteekin muuttamisesta sivuapteekiksi, jos kyseistä apteekkia koskeva apteekkilupa on tullut avoimeksi. Vapaamuotoisia sivuapteekkilupahakemuksia voidaan pyytää lähiseudun apteekkareilta samalla kun Fimea kuulee apteekin muuttamisesta sivuapteekiksi. Kuulemiskirjeessä ilmoitetaan olisiko sivuapteekki oikeutena vai liitettäisiinkö se ehdoksi tulevaan pääapteekkiin.  Fimea myöntää luvan sivuapteekin pitämiseen apteekkarille, jolla huomioon ottaen hänen ylläpitämänsä apteekin sijainti ja toimintaedellytykset, on riittävät edellytykset sivuapteekin pitämiseen.

Lisätietoa

Lisätietoa

  • Oinonen Noora
    Yliproviisori puh. 0295223213
  • Rosenberg Pirjo
    Jaostopäällikkö puh. 0295223246