Apteekit aihekuva

Apteekkiluvan hakeminen

Apteekkiluvan hakeminen

Kun apteekkilupa on tullut avoimeksi, Fimea julistaa apteekkiluvan haettavaksi Virallisessa lehdessä ja Fimean verkkosivuilla julkaistavalla kuulutuksella. Apteekkilupaa on haettava 30 päivän kuluessa kuulutuksen julkaisemisesta julkaisupäivää lukuun ottamatta.

Apteekkilupaa hakevien tulee täyttää lääkelain edellytykset apteekkiluvan myöntämiselle:

- hakijan tulee olla laillistettu proviisori
- hakijaa ei ole asetettu konkurssiin
- hakijalle ei ole määrätty edunvalvojaa, eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole rajoitettu.

Fimea saa nämä hakijoita koskevat tiedot eri viranomaisrekistereistä Suomessa asuvien hakijoiden osalta.

Jos apteekkiluvan hakija asuu pysyvästi muualla kuin Suomessa, tulee hakijan tarvittaessa toimittaa asuinmaansa viranomaisilta saamansa asiakirjat, joista käy ilmi, että

- hakijaa ei ole asetettu konkurssiin
- hakijalle ei ole määrätty edunvalvojaa
- hakijan toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.

Lisäksi hakijan tulee olla Suomessa laillistettu proviisori.

Lupahakemukseen on liitettävä tiedot hakijan työurasta ja muista ansioista, joihin hakija haluaa hakemuksessaan vedota.

Jos haettavana olevan apteekin yhteydessä on kuulutettu haettavaksi oikeutena oleva sivuapteekki, tulee sivuapteekkilupaa hakea erikseen. Apteekkilupaan asetettu ehto sivuapteekin pitämisestä velvoittaa kyseisen sivuapteekin pitämiseen, jolloin apteekkilupa-asia ja sivuapteekin pitäminen käsitellään yhdessä ja niistä annetaan yksi päätös.

Hakemukset liitteineen toimitetaan Fimeaan sähköisen asioinnin kautta tai kirjaamoon ennen hakuajan päättymistä. Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Sähköinen asiointi

Apteekkilupia voi hakea sähköisen asioinnin kautta. Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan  osoitteessa:

asiointi.fimea.fi

Sähköisessä asioinnissa on huoltokatkoja seuraavina aikoina:

Su 10.10.2021 klo 7:30 - 8:30
Su 14.11.2021 klo 7:30 - 8:30
Su 12.12.2021 klo 7:30 - 8:30

Apteekkilupaa haettaessa kirjautuminen sähköisen asioinnin palveluun tapahtuu käyttäen Suomi.fi -tunnistusta, eli käyttäen verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta, väestörekisterikeskuksen HST-korttia (poliisin myöntämä henkilökortti), tai terveydenhuollon ammattihenkilön ammattikorttia.

Hakemus tulee täyttää ja lähettää sähköisen asioinnin kautta ennen hakuajan päättymistä. Hakuajan päättymisen jälkeen mahdolliset hakemuksen täydennykset voi toimittaa Fimeaan sähköisen asioinnin viesti-toiminnon avulla tai Fimean kirjaamoon 

sähköposti: kirjaamo@fimea.fi
faksi: 029 522 3002
postiosoite: Kirjaamo, PL 55, 00034 FIMEA.

Fimea toimittaa apteekkilupapäätökset jatkossa ensisijaisesti sähköisesti hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

yhteystietolaatikko Sinnemäki, Rosenberg

Lisätietoa

  • Oinonen Noora, yliproviisori, puh. 0295223213 
  • Sinnemäki Juha, yliproviisori, puh. 0295223260
  • Rosenberg Pirjo, jaostopäällikkö, puh. 0295223246
  • Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi